Nelfo blir NHO Elektro

Publisert

Med å knytte oss tettere til NHO-navnet tydeliggjør vi vår tilhørighet og styrker oss på en helt annen måte, sier regionsjef Øyvind Myhra.

- Det er selvfølgelig spennende med et nytt navn, men også uvant siden Nelfo er et veldig godt innarbeidet navn innad i vår egen bransje. Samtidig mener jeg det er et helt riktig valg, sier regionsjef Øyvind Myhra.

Nelfo, som blir til NHO Elektro, har 107 medlemsbedrifter med 1900 årsverk i Møre og Romsdal. Myhra har vært regionsjef siden 2018.

Enstemmig vedtak

 Administrerende direktør i NHO Elektro, Ove Guttormsen sier at det viktig at alle medlemsbedriftene føler seg hjemme under NHO Elektro-navnet og at de blir en felles stemme for økt lønnsomhet og forutsigbarhet.

Det var et enstemmig vedtak på generalforsamlingen 18. april som besluttet navnebyttet. På generalforsamlingen er alle styrende organer representert.

Et organ for hele næringen

- Som nevnt er Nelfo et veldig godt innarbeidet navn i vår egen bransje, men ikke alle reflekterer like mye over NHO-tilknytningen, sier regionsjef Øyvind Myhra.

- Det er viktig at medlemmene føler seg hjemme i NHO navnet og med navneskiftet blir vi en tydeligere aktør for eksisterende og nye medlemmer. NHO Elektro skal være en organisasjon for hele næringen, fra de som driver tradisjonell elektrovirksomhet til de som satser på større, digitale automasjonssystemer, avslutter Myhra.