Kraftløftet blir lansert i Møre og Romsdal

Publisert

Hovedbildet for Kraftløftet med LO og NHO logo

Foto: LO og NHO

NHO og LO er klar med sluttrapporten for Kraftløftet. Lanseringen skjer torsdag 26. oktober kl. 13.30 på NMK i Ålesund.

Kraftløftet er et samarbeid mellom LO og NHO og skal gi en sammenstilling av produksjon og bruk av kraft i vår region. Sentrale spørsmål er hvor mye kraft produseres og hvor mye brukes i vår region? Hvilke planer finnes for økt kraftproduksjon, og hvor mye mer kraft er det behov for? 

Stort kraftunderskudd 

Tallene i dag viser at Møre og Romsdal har den største negative kraftbalansen i Norge etter Oslo og Akershus. Den negative kraftbalansen er på 5,5 TWh i et normalår. Det gjør at fylket er helt avhengig av import fra andre deler av Norge og fra Sverige via Trøndelag. 

Det forventes at kraftbalansen svekkes ytterligere i årene fremover med en sterk forbruksøkning som ikke blir kompensert med ny økt kraftproduksjon. THEMA Consulting Group har hatt en rolle som sekretariat, og har stått for innhenting og bearbeiding av faktagrunnlaget i rapporten.

Alvorlige konsekvenser for næringslivet

Den samme forbruksøkningen ser vi i Vestland i sør og Trøndelag i nord. Kraftsituasjonen blir strammere langs hele kysten. Det er også viktig å påpeke at forventet ny produksjonsøkning i Møre og Romsdal, med dagens planer, er vesentlig lavere enn for andre fylker. 

Konsekvensene av dette kan være at bedrifter ikke får tilgang til ny kraft for omlegging fra fossilt og eller for utvikling av ny virksomhet. En svakere energisituasjon vil også kunne medføre høyere strømpriser i regionen.

Under rapportlanseringen i Ålesund torsdag 26. oktober vil representanter fra LO, NHO, kraftleverandører og forbrukere være til stede. Rapporten vil også inneholde foreslåtte tiltak fra arbeidsgruppen ledet at LO og NHO i Møre og Romsdal.  

Dato: 26. oktober

Tid: kl. 13-30-15.00

Sted: NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter, 7. etg)