Månedens bedrift er en lokal- og regional pådriver: Aker BP Sandnessjøen!

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Overreksle til plassjef/asset manger senior advisor Kyrre Sørensen, prisen ble utdelt av regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen sammen med seniorrådgiver Anders Paulsen fra NHO Nordland. Foto: Drivkraftkonferansen

Under årets Drivkraftkonferanse ble prisen månedens bedrift delt ut. Selskapet som mottok prisen er en drivkraft uten like, som har vært en stor pådriver for vekst og nye spennende arbeidsplasser i regionen, både i egen virksomhet og i samfunnet for øvrig. Månedens bedrift for august er ingen andre enn Aker BP Sandnessjøen!

Selskapet er et av de mest fremtredende i sin bransje både nasjonalt og internasjonalt, og etablerte for mange år siden egen avdeling i Sandnessjøen. Selskapet tatt med seg sterke drivkrefter som har vært en stor pådriver for vekst og nye spennende arbeidsplasser i regionen, både i egen virksomhet og i samfunnet for øvrig. Månedens bedrift for august er ingen andre enn Aker BP Sandnessjøen.

Avdelingen i Sandnessjøen ble opprettet i 2008 som en av fire kontorlokasjoner i Norge, og er et selskap som jobber med leting og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Selskapet er blant de i denne bransjen som har lavest utslipp CO2 og en egen klimastrategi for å redusere utslippene og støtte utviklingen av grønne teknologier. Og er en aktør som bringer med kunnskap, kapital og drivkraft til regionen som er og vil være viktig for vår regions utvikling.

Sterk tilknytning til lokal leverandørindustri

Selskapet styrer aktivitet til Sandnessjøen og Helgeland og har over mange år brukt lokal og regional leverandørindustri tilknyttet sin virksomhet. Selskapet er aktivt opptatt av lokale innkjøp og bruker basene i Brønnøy og Sandnessjøen til blant annet mobiliseringer, mannskapsbytte, transport og leveranse.

Leting gir resultater

Avdelingen i Sandnessjøen har operatøransvaret for aktiviteten utenfor Nordlandskysten samt videreutviklingen av Skarv som olje- og gasshub i Norskehavet, sammen med lisenspartnerne. De er aktive med leting, med gode resultater som nå skal starte utbyggingen av Ærfugl-feltet, som vil over de neste årene vil bringe mer verdiskaping og ringvirkninger til regionen.

Jobber for og med lokalsamfunnet

Avdelingen i Sandnessjøen er aktiv og synlig i lokalsamfunnet, og ved flere anledninger vært sponsorer med gaver og samarbeider godt med lokalt næringsliv, skole og offentlig forvaltning for å sikre aktivitet i området også fremover.

Det er derfor gleder å overrekke Månedens bedrift for august 2022 til Aker BP Sandnessjøen, under årets Drivkraftkonferanse!