Et løft for Nord-Norge - på overtid

Publisert

Regjeringens løfte om midler til å komme i gang med bygging av ny E6 i Sørfold er svært gode nyheter. Det haster å sette spaden i jorden.

Kronikk skrevet av regiondirektør Hans Christian Hansson og direktør for EBA Nord-Norge Stein Windfeldt.

Alle som har kjørt E6 gjennom Sørfold vet det: Det er svingete og bratt. Veien er uoversiktlig. Tunnelene er mørke og smale - og innfrir ikke dagens sikkerhetskrav.

At dette dreier seg om en av hovedferdselsårene ikke bare gjennom Nordland, men faktisk gjennom landet, skulle man knapt tro.

Kikker vi på kartet blir det fort tydelig hvordan E6 utgjør en livsnerve på strekningen mellom Fauske og Narvik. Det finnes praktisk talt ingen omkjøringsmuligheter.

Her ferdes folk, fastboende så vel som turister. Varer og gods til lokalbefolkningen, produkter som skal eksporteres, transporteres til alle døgnets tider. En lang rekke lokalsamfunn og bedrifter i hele Nord-Norge er avhengig av veien.

Vi må kunne stole på at den er åpen, og ikke minst at den er trygg.

Det var derfor svært gledelig at regjeringen mandag varslet at de akter å bruke 4 milliarder kroner på å komme i gang med den sårt tiltrengte nye veien på strekningen mellom Megården og Sommerset. Med penger på neste års statsbudsjett, forventes også oppstart allerede i 2024. 

Vi som er opptatt av jobb- og verdiskaping i landsdelen blir selvfølgelig begeistret når det kommer såpass gode nyheter om viktige rammevilkår. Det skjer ikke hver dag.

Utbedringen i Sørfold vil løse flere utfordringer på én gang: Vi snakker naturligvis om veisikkerhet, men også tunnelsikkerhet, samfunnssikkerhet, beredskap og ikke minst fremkommelighet.

Opprinnelig dreier prosjektet seg om ny vei helt frem til Mørsvikbotn fra Megården. Denne strekningen har i dag 16 tunneler. I NHO og EBA Nord-Norge applauderer vi at prosjektet nå deles opp, naturligvis under den forutsetning at de andre parsellene vil følge snarlig.

En entreprise på 4 milliarder kroner innebærer nemlig at også nordnorske bedrifter kan være med i konkurransen om viktige oppdrag. Som vi har sett med andre større samferdselsprosjekter i landsdelen, er det en risiko for at enkelte aktører ekskluderes om totalrammen blir for stor. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til innspill fra bedriftene på dette punktet, rett og slett fordi det kan bety økt aktivitet også i regionen.

Akkurat nå er det viktig for oss å gratulere alle som har jobbet for at vi forhåpentligvis kommer raskt i gang. Likevel venter vi med å heise flagget til vi ser at spaden kommer i jorden.

Planene om å ruste opp veistrekningen er nemlig ingen nyhet i seg selv. Eksempelvis vedtok Sørfold kommune en reguleringsplan fra Statens vegvesen allerede i 2016.

Vi forventer nå at regjeringspartiene gjør alt de kan for å sørge for at budskapet fra mandagens spontane pressetreff i Tørrfjorden også materialiseres i form av et stortingsvedtak, slik at kontrakter kan inngås så fort som mulig.

Gjennom undersøkelser blant våre medlemmer, vet vi at vei er den viktigste samferdselsinfrastrukturen for bedriftene i Nordland.

Da vi ba om tilbakemelding fra våre om lag 2000 medlemsbedrifter i forbindelse med innspillene vi ga til Nasjonal transportplan 2025-2036, var det Sørfoldtunnelene som ble nevnt flest ganger som det viktigste prosjektet.

E6 utgjør en fellesnevner for svært mye av den jobb- og verdiskapingen som skjer i fylket vårt – og ellers i landsdelen. Hyppige stengninger og lav forutsigbarhet særlig på vinteren blir en trussel på opptil flere måter.

Derfor jubler vi nå, men vi kommer også til følge opp tett. Nyheten regjeringen har sluppet gjør det nemlig mulig å komme i gang, og så skal både vi i NHO, og andre som er opptatt av jobb- og verdiskaping i Nord-Norge, stå på videre for at hele prosjektet blir finansiert.

Vi kan ikke ha det slik at E6 skal være en bremsekloss for samfunnsutviklingen i mulighetsfylket Nordland.