Innspill NTP: Ny fiskerihavn på Røst vil sikre arbeidsplasser og vekstmuligheter

Publisert

Foto: Aina Fagereng, NHO Nordland

Å være eller å ikke være, det er faktumet med ny fiskerihavn som vil avgjøre vekst- og utviklingsmulighetene på Røst. Tidlig denne sommeren var vi på tur til øya for å sjekke ut nåværende havn og snakke med bedriftene. En ny fiskerihavn på Røst vil komme norsk økonomi til gode som følge av økt etterspørsel i flere markeder etter kvalitets-tørrfisk.

Sammen med Røst Næringsforum jobber vi med å løfte vekstmulighetene, livet og samfunnet på Røst. I slutten av juni ble det tur til Røst for å besøke bedriftene og sjekke ut dagens fiskerihavn, samt delta på årsmøte til Røst Næringsforum hvor rådgiver Aina Fagereng orienterte om NHOs arbeid med NTP - prosessen videre og innspillene, samt orientering om samarbeid med næringsforeningene i Nordland; Næringsforum Nordland. 

 

Unikt klima for tørrfisk som gir enorme verdier til Norge

Røst er ytterste øykommune i Lofoten med et værhardt klima, men det som skiller Røst ut i mengden er at det er eneste område nord for polarsirkelen som ikke har registrerte arktiske vintermåneder da det har stabile temperaturer også i vintermånedene. Det gir øya et perfekt klima for å tørke tørrfisken (skrei) over lengre perioder enn noen annen plass i verden og de kan lufttørke en skrei opp til 14 kg på øya. Næringen sikrer flere helårsarbeidsplasser på øya, og gir ringvirkninger på tjenestetilbud og butikker som både gagner samfunnet og bedriftene.

Tørrfisk fra Røst har store norske eksportinntekter som ikke bare ganger  samfunnet på Røst, men hele Norge, og bedriftene på øya har lange tradisjoner med Italia som er det største eksportmarkedet for tørrfisk i verden. I 2022 eksporterte Norge 3 500 tonn tørrfisk hvorav 2000 tonn gikk til Italia til en verdi av 730 millioner, kombinert med at det aldri før er eksportert så mye tørrfisk til USA som økte med 30% (Sjømatrådet). Det er med andre ord et voksende marked for tørrfisk hvor bedriftene på Røst har store vekstmuligheter, ikke minst er dette en vekst som norsk økonomi ikke har råd til å gå glipp av.

 
Nåsituasjonen på Røst

Vi tok en fot i bakken om situasjonen på Røst, ved å gjennomføre «Gå med næringslivet», hvor vi besøkte flere lokale bedrifter og snakket med dem om hvordan de opplever markedssituasjonen i dag og hvilken betydning en ny fiskerihavn ville ha for dem og øya.

Det kommer tydelig frem at allerede i dag er det flere fiskebåter fra rederier som opperer langs kysten som enten (1) ikke kommer seg inn på grunn av innseilingen i dårlig vær på leveringstidspunkt eller  (2) allerede med avtaletidspunkt ikke ønsker å inngå leveranseavtale fordi de har fått større fiskeflåter som er risikable å sende inn til øya på grunn av innseilingen og dybden i havna. Dette påvirker mulighetene for veksten til både bedriftene på Røst, men også alle rederiene som ønsker å levere til Røst som følge av klimafordeler og gode mottak. Framover forventer man i tillegg at flere rederier vil investere i større båter, og da kan bedriftene på Røst risikere å få mindre aktivitet om fiskerihavna ikke er oppdatert til moderne standard.

Totalt sett er dagens fiskerihavn for liten, grunn og trang til å kunne ta imot de nye og større fiskebåtene som opererer i området. Dette begrenser mulighetene for å øke aktiviteten og skape flere helårsarbeidsplasser i fiskerinæringen, som er den viktigste næringen på øya, og som gir ringvirkninger hos andre bedrifter på Røst.

Innseilingen til havna påvirker også ferga som ved dårlig vær ikke kan gå til havn på grunn av fare for å gå på skjær eller grunn, dette påvirker vare- og persontransport til servicenæringene på øya. Det skaper et hinder for å få kritiske varer levert, kombinert med at det blir en flaskehals for helårsturisme. I tillegg vil det være fordelsaktig å få mudra bunnen i indre havn når man starter arbeidet med fiskerihavn, både for besøkshavnen for fritidsturime og seilbåter, men også for bedriftene lengre inn i havnen.

 

Politisk samarbeid for å løfte ny fiskerihavn

NHO Nordland har sendt inn et innspill til ny nasjonal transportplan (NTP), hvor vi argumenterer for behovet for en ny og bedre fiskerihavn på Røst i tillegg til støre pot til fylkesvei og andre kritiske samferdselsprosjekt i Nordland. Dette innspillet har også fått støtte fra fylkestinget i Nordland fylkeskommune som også har fiskerihavnen med i sitt innspill til samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Og fylkesråd for samferdsel Monica Sande (sp) legger opp til samarbeid med næringslivet for å synliggjøre behovet for ny fiskerihavn på Røst.

Kystverket har varslet at de skal legge frem en utredning av havna på Røst i oktober i år. Vi håper at denne utredningen vil ta hensyn til våre felles innspill. Det er lagt inn forepørsel om Kystverket også også kan se på hvordan man kan forbedre indre havn, hvor det er behov for opprydding av havbunn og mudring for å gi bedre plass til flere fiskebåter inn til bedriftene i indre havn og seilbåter/fritdsbåter som besøker øya.

 

Hvor ligger vi ann i løypa på NTP?

05.07.23: Regjeringen satser på effektive- og miljøvennlige havner, de første havneprosjektene som får støtte er lansert av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (ap).

Regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 kan du lese mer om her.

24.04.2023: NHO Nordlands innspill til Nasjonal Trnasportplan -Nordland Fylkeskommune