Kraft- og nettsituasjonen i Nord-Norge

Publisert

Hydropower station generator vector illustration. Cartoon flat landscape with power generating hydroelectric plant on water river dam, power lines. Alternative eco green renewable energy background. Foto: Shutterstock

Energi er nøkkelen til velferd og utvikling i Norge og verden. Norge har et ansvar for å bidra til å nå klimamålene og samtidig sikre forsyningssikkerheten og verdiskapingen i landet. For å gjøre dette trenger vi en sterk og samarbeidsvillig energisektor som kan utnytte de ulike energikildene på en bærekraftig måte.

Her er presentasjonen fra webinaret (lenke til PDF).

Webinaret var en del av NHOs kraftløft i Nord-Norge. Dette handler om to ting; hvordan beholde eksisterende arbeidsplasser og skape nye samtidig som vi når Norges klimamål. Vi må sikre tilgang til fornybar kraft for energiomstilling, konkurransekraft og ny industri i landsdelen. Vi må sikre fremtiden og nå klimamålene, Nord-Norge må være med.  

Vi fikk et godt bilde på kraft og nettsituasjonen i nord. Flere innledere pekte på utfordringene med lang behandlingstid, lang byggetid på både nett og kraft, forsvarsinnsigelser, grunnrenteskatt og arealkonflikter som hindrer utbygging av nett og produksjon. Det ble også diskutert hvordan man kan prioritere kraftkapasiteten mellom eksisterende og nye forbrukere, og hvordan store kunder kan bidra til å muliggjøre mer kraftproduksjon, som havvind.  

Leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget understreket det politiske ansvaret for å bygge ut god infrastruktur, også for kraft. Samtidig som hun understreket alvoret i at vi er en region med store arealkonflikter der bare gode prosesser og dialog kan bidra til at nord ikke blir med når fremtiden.  

Takk for veldig gode bidrag fra alle som deltok. Vi synes webinaret var lærerikt og engasjerende, og viste behovet for lagarbeid mellom kommuner, kraftselskap, næringsliv og politikere for å løse kraftkrisen i nord. Vi trenger en felles front, og bruker webinaret som inspirasjon til et felles kraftløft fremover.  Vi må ta Statnett på ordet og jobbe sammen og være en heiagjeng som sørger for at kapasiteten blir utbygd i vår region. 

Her er presentasjonen fra webinaret (lenke til PDF).

Med ønske om en kraftfull og god arbeidsuke.