Elektro Bodø kaprer årets siste pris, et selskap som setter medarbeidere og lærlinger i fokus!

Publisert

F.v. Trond Morten Røst (regionsjef Nelfo Nord), Hans Christian Hansson (regiondirektør), Einar Jørgensen (adm.dir. Elektro Bodø), Aina Fagereng (rådgiver NHO Nordland) og Tom Erlend Kristiansen (daglig leder Nordkontakt). Foto: Deadline / Synne Marie Tømmerberg

Denne uken har vi hatt gleden av å presentere den siste høythengende utmerkelsen vår for i år, Månedens Bedrift, som går til et selskap med en rik historie og en strategisk visjon som setter medarbeidere og lærlinger i sentrum. Bedriften er grunnsteinen til Elektrogruppen, og det er en glede å løfte dem frem for sin enestående innsats som samfunnsbygger. Vi gir årets siste heder og ære til Elektro Bodø AS. Vi gratulerer!

- Det en glede å overrekke prisen til én av landes største tekniske entreprenører, som vi er stolte over å ha her i Bodø. Selskapets positive utvikling over flere tiår kombinert med strategiske grep for vekst og utvikling er imponerende. Bedriften jobbet målrettet, har et kontinuerlig fokus på kompetanseheving og har befestet en ledende posisjon. Slik har Elektro Bodø blitt en spydspiss, som bidrar til å løfte en hel bransje, sier regiondirektør Hans Christian Hansson.

Utdelingen fant sted på Energihuset, prisen ble overrekt av regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland og regionsjef Trond Morten Røst i Nelfo Nord. Det var en stolt og kry administrerende direktør Einar Jørgensen som tok imot prisen.

- Det er stor stas å få prisen, at vårt fokus på kompetanseheving og tilrettelegging for ansatte og lærlinger, inkludert ansettelser, rekruttering og oppfølging av lærlinger, blir sett og verdsatt. I tillegg er det gledelig å merke seg at alt det vi bidrar med i lokalsamfunnet, blir lagt merke til, sier administrerende direktør Einar Jørgensen. 

Daglig leder i Nordkontakt, Tom Erlend Kristiansen, var tilstede for å gratulere sin kollega i Elektrogruppen. Kristiansen sitter som styreleder i Nelfo Nord og styremedlem i NHO Nordland, og har denne måneden ikke tatt del i juryarbeidet for prisvinner og var stolt over at kompetanseheving og lærlingnettverket til Elektro Bodø og Elektrogruppen fremheves.

Fylkesråden for utdanning gratulerer

Selskapet er en forgangsbedrift som tar et bredt samfunnsansvar, også ved å løfte frem og utdanne neste generasjon fagarbeidere. Dette har også fylkesråden for utdanning Joakim Sennesvik (H) lagt merke til:

- Jeg vil gratulere Elektro Bodø AS med prisen, og samtidig takke dem for deres innsats for å utdanne morgendagens fagarbeidere. Hvis vi skal lykkes med at flere skal fullføre utdanningen sin, og at flere skal bli inkludert i fremtidens arbeidsliv, er vi avhengige av et næringsliv som tar sin del av samfunnsansvaret. Det viser Elektro Bodø at de gjør til gagns, og fremstår i tillegg som et stort forbilde for andre lærebedrifter, sier fylkesråden.

Satsningen og strategien til Elektro Bodø og Elektrogruppen gir ringvirkninger også utenfor egne ansatte. Det setter en standard for bransjen.

- Med en sterk forpliktelse til kontinuerlig utvikling for sine ansatte, engasjement for lærlinger og en proaktiv strategi for å bygge samfunnet rundt seg, har Elektro Bodø vært med på å skape et unikt avtrykk i bransjen og regionen, avslutter regiondirektør Hans Christian Hansson.

imageigjg.pngRegiondirektør Hans Christian Hansson gratulerer så mye til administrerende direktør Einar Jørgensen.
Foto: Deadline / Synne Marie Tømmerberg

Kort om selskapet

Siden etableringen i 1946 har selskapet gjennomgått en imponerende utvikling og står i dag som en av landets største privateide tekniske entreprenører. I 2004 ble det gjort en strukturendring og Elektro Bodø ble skilt ut i et eget selskap med Elektro AS som moderselskap. Elektrogruppen har sitt hovedkontor lokalisert til Energihuset i Bodø. Selskapet har vært en banebryter innen elektro- og VVS-faget, og har markert seg som grunnsteinen i det som nå er Nord-Norges største totalentreprenør.

Satsing på Kompetanse og Utvikling

Elektrogruppen har ikke bare en imponerende fortid, men ser også mot fremtiden med investeringer, blant annet i en omfangsrik læringsplattform. Elektroakademiet, lansert i 2022, er et beundringsverdig initiativ som samler alle ressurser og utviklingsmuligheter på ett sted. Denne plattformen, som tilbyr digitale og fysiske læringsmuligheter, vitner om selskapets forpliktelse til å skape en kultur for kontinuerlig læring og utvikling, noe som er i tråd med organisasjonens medarbeiderløfte.

Lærlingnettverk - et løft for lærlingene

Elektro Bodø engasjerer seg bredt for å støtte fremtidens fagfolk ved å samle 80 lærlinger i et eget nettverk. Denne satsingen på lærlinger, hvor erfaringsutveksling og support er i sentrum, er et beundringsverdig tiltak som viser engasjementet for bransjens framtid. Elektro Bodø er ikke bare en bedrift, men et fellesskap der man løfter hverandre.

En aktiv samfunnsbygger

I tillegg til å være en ledestjerne innen bransjen, har Elektro Bodø også vist seg å være en samfunnsbygger. Gjennom bidrag til Trainee Salten, støtte til fotballklubber som Bodø Glimt FK og Hunstad FK, samt Nordland Musikkfestuke og Bodø i Vinden, er Elektro Bodø med på å gjøre regionen attraktiv for arbeid, karriere og bosetting. Selskapet tar samfunnsansvar på alvor, og dette engasjementet overgår forventningene.

I en familie av selskaper i Elektrogruppen, er Elektro Bodø AS den sentrale brikken som har formet Nord-Norges største totalentreprenør. Bedriftens historie, satsing på kompetanse, fokus på lærlinger og sterke samfunnsengasjement gjør det til en verdig mottaker av Månedens Bedrift. NHO Nordland er stolte av å overrekke denne prisen til Elektro Bodø og ser frem til å se hvordan selskapet fortsetter å forme Bodø og omegn.

Gratulerer med prisen, Elektro Bodø AS, og hele Elektrogruppen!

 

 

NHO Nordland hedrer hver måned en bedrift med utmerkelsen Månedens bedrift. Prisen tildeles bedrifter som gjennom sin virksomhet bidrar til lokal jobb- og verdiskaping og som utmerker seg i særlig grad med sin kompetanse, sine produkter, utvikling over tid, sysselsetting og engasjement for lokal nærings- og samfunnsutvikling. Kjenner du en bedrift som fortjener prisen oppfordrer vi deg til å nominere de i denne lenka (klikk her).