Nexans Rognan -en hjørnesteinsbedrift som forebygger utenforskap!

Publisert

Som en hjørnesteinsbedrift i Saltdal setter Nexans Rognan en god standard for hvordan man legger til rette for vekst og utvikling både i bedriften og lokalsamfunnet. Dette er bakgrunn for prisen Månedens Bedrift juni 2022!

Nexans overtok bedriften på Rognan i 1995, og hele konsernet feirer 50 år i år, og har idag en verdensledende posisjon i produksjon av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge. Og et av målene de har satt seg i arbeidet med det grønne skifte er å bli carbon nøytrale.

Utdanning  

Nexans har tatt en aktiv rolle i både å engasjere seg for at det skal være et lokalt yrkesfaglig utdanningstilbud i tillegg til at de legger til rette for egne ansatte som ønsker å heve sin kompetanse med avtaler med den enkelte som gjør de mulig å ta etter- og videreutdanning. De satser i stor grad på mangfold som viser en kultur på arbeidsplassen som smitter til lokalsamfunnet og skaper attraksjonskraft. 

Kompetanse og inkludering 

Nexans Rognan har hatt flere store prosjekter som skaper høytrykk i perioder, som betyr at de leier inn ekstra kompetanse når det trenges og de har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Manpower, hvor de såg et ønske og et behov hos de innleide om økt kompetanse. 

Programmet Brobyggeren som ble startet i 2018, sammen med NAV, Manpower og Saltdal videregående skole, har vært en bro for mange i å komme seg fra en midlertidig ansettelse til å få en sluttkompetanse som lander de en fast jobb. Et initiativ som har gitt de i utenforskapet muligheter; få fullføre videregående, få norskundervisning, styrke IKT-kunnskapene sine med mer, og legge til rette for at alle får en ny sjanse i arbeidslivet. Et program som viser styrken av samarbeid slik at mennesker kommer først, i tillegg til at man tar vare på de verdifulle ressursene menneskene er. 

Lokalsamfunn  

Selskapet bidrar aktivt til lokalsamfunnet, en av disse bidragene var til  Blåfrost som stolt hovedsponsor, i tillegg til å jobbe nært med resten av lokalsamfunnet for å styrke sosiale tilbud. Sammen med Dragefossen har de også vært bidragsytere til at Saltdal denne sommeren får ha et mobilt Newton-rom som kan motivere og gi forståelse til barn og unge, lærere, politikere og samfunn hva realfag faktisk kan bidra med, og på sikt være en god vei inn for å sikre at også i fremtiden vil det være interesse for realfagsutdanninger. 

Les mer om utdelingen i Saltenposten her.

Leder i Saltenposten er enig i prisutdelingen, les rosen her!