Elkem Salten mottok Månedens Bedrift for mai 2022!

Publisert

Overlevert av vår lokale styrerepresentant Ketil Skår til verskssjef Over Sørdahl ved Elkem Salten.

Månedens bedrift legger til rette for samarbeid, engasjerer seg i utdanningsspørsmål, jobber med omstilling og deltar aktivt for å få gode lokalsamfunn rundt seg. Bedriften tar et samfunnsansvar som er beundringsverdig, og det er stas og passende å overrekke prisen under Fauske Næringsforum sin årskonferanse “Næringslivet som Samfunnsbygger” til Elkem Salten!

Elkem Salten har driftet smelteverk i Sørfold kommune siden 1967, men er et selskap som går helt tilbake til 1904. Siden den gang har Elkem Salten vokst seg store i Salten. Anlegget i Straumen gir ikke bare de ansatte arbeid, i tillegg leier de inn lokale leverandører til prosjekter etter behov som er med på å sikre flere arbeidsplasser i samfunnet rundt. 

Samfunnsansvar

Elkem Salten er en hjørnesteinsbedrift i Straumen, Fauske og Salten generelt, og bidrar til stor verdiskaping. Selskapet sponser gjerne de lokale tilbudene til barn og ungdom, enten det er økonomisk støtte for gjennomføring, fine premier eller stiller opp så best de kan. I tillegg samarbeider de med andre aktører i samfunnet, for eksempel prosjekter de har sammen med flyktningkontoret som bidrar til blant annet kultur- og språkforståelse, og en arena for integrering og involvering, samt andre prosjekter for å motarbeide utenforskap. 

Utdanning og fremtid

En ekstra viktig del som Elkem Salten tar del i, og interesserer seg for, er utdanningsmuligheter. Enten det er fagbrev, fagskole eller høyere utdanning -de er også læreplassgarantist for de som skal ta fagbrev. I 2021 pågikk en stor sak rundt Saltdal videregående skole og linjene de tilbyr, her var Elkem Salten deltagende hele veien og var en viktig del av dialogen om å finne løsninger som er bra for både ungdommen, skolen, fylkeskommunen og bedriftene. At en lokal bedrift viser ungdommen at det er ønsket kombinert med å legger til rette for å få en utdanning, det er viktig for jobb- og verdiskaping som bidrar til bolyst og store ringvirkninger i samfunnet. 

Grønn satsning 

I slutten av 2021 var statsministeren på Elkem Salten og åpnet energigjenvinningsanlegget, et anlegg som er per nå gjør Elkem Salten til verdens mest energieffektive silisiumverk. Anlegget viser hvordan omstilling til en mer bærekraftig industriproduksjons øker verdiskaping og produksjon, skape nye arbeidsplasser, og samtidig kutte utslippene og reduserer strømforbruket. Dette er omstilling som er like verdifull for å nå de globale klimamålene som det å produsere fornybar energi. Energigjenvinningsanlegget er et samarbeid mellom Elkem Salten og Kvitebjørn Energi, og i 10 juni 2021 mottok anlegget energi- og miljøprisen fra Norsk Energi! 

På bakgrunn av dette er det stas å tildele Elkem Salten prisen Månedens Bedrift for mai 2022 under Fauske Næringsforums årskonferanse "Næringslivet som samfunnsbygger"!