Gratulere til EL-team AS -en vellfortjent pris!

Publisert

Fra venstre: Seniorrådgiver Anders Paulsen (selfie) som delte ut til prosjektleder Ken Terje Øie og HR-ansvarlig Terese Pettersen.

Dette er en fremoverlent bedrift som har vokst til å bli en hjørnesteinsbedrift i Vesterålen og Lofoten innenfor sin bransje. De leverer tjenester til både private og bedrifter, og er ikke redd for å ta i bruk ny teknologi for å forbedre sine tjenester. De jobber målrettet for å være en god arbeidsplass for de ansatte og har høyt fokus på å rekruttere og følge opp lærlinger i faget. Månedens markering går til EL-team AS!

Under bransjemøte til Vesterålen opplæringskontor hvor tema var fremtidens arbeidskraft, lærlingplasser og utdanningstilbud, ble månedens bedrift overrekket til en fremoverlent samfunnsbyggende bedrift på Sortland! Prisen ble delt ut av seniorrådgiver Anders Paulsen forann en full sal med representanter fra hele næringslivet, samfunnet og offentlige aktører, en flott annledning til å hedre en medlemsbedrift som har hatt sunn vekst og bidrar aktivt til bo- og blilyst.

En bedrift i vekst

Siden 2001 har EL-team AS vært en hjørnesteinsbedrift på Sortland, og har over årene fått flere avdelinger i Vesterålen og Lofoten. Selskapet har vokst godt de siste årene og har i dag rundt 90 ansatte fordelt på ulike avdelinger, med godt over 10 lærlinger. Og har vært leverandør til mange viktige prosjekter i samferdsel og infrastruktur som løfter regionen. 

Fremoverlent elektrofirma 

EL-Team var raskt ute i Norge med å få lagt solceller på taket til forretningen, og tilbyr den dag i dag dette til sine kunder –solcellepanel til næringsbygg. Et viktig tilbud for å gjøre nye og gamle bygg mer energivennlige og dermed mer bærekraftig. De har vokst de siste årene og har ikke vært redd for å utvide slik at de kan levere er godt tilbud til hele Vesterålen og nå Lofoten. De leverer elektriker- og montørtjenester for eksisterende og fremtidige bygg. 

Viktig kompetansebedrift  

Selskapet har flere lærlinger i drift fordelt på avdelingene de har, og fokuserer på å få et mangfold i bedriften. Arbeidskultur settes høyt, hvor de ansatte sin kompetanse er i kontinuerlig utvikling. De samarbeider blant annet med Opplæringskontoret i Vesterålen for å sikre at lærlingene får en variert arbeidshverdag og god oppfølging.  

En samfunnsbygger 

EL-Team er også en samfunnsbygger lokalt, og arrangerer årlig EL-Team Cup som er et viktig bidrag for bo- og blilyst, ikke minst fotballglede. I tillegg arrangerer de flere møteplasser og arrangementer igjennom året, for bedrifter og samfunn. De er også en viktig bidragsyter til at julestemningen kommer til Sortland! 

EL-Team AS blir derfor tildelt NHO Nordlands månedens bedrift for november 2022! 

 

Les kommentarer og intervju med vinnerne i VOL her!