NHO Nordland på SMB-turné: Mer forenkling og lavere skattetrykk viktige tilbakemeldinger fra bedriftene

Publisert

NHO Nordland besøker Midnattsol Camping på Bleik som en del av SMB-turneen. Foto: NHO Nordland

– De små og mellomstore bedriftene er grunnstammen i næringslivet i Nordland. Når de ber om forenkling i forvaltningen og lavere skattetrykk, må vi lytte til dem.

Det sier regiondirektør i NHO Nordland, Hans Christian Hansson. Nordlands-kontoret  avsluttet nylig en femdagers turné fra Andøy i nord til Bindal i sør, hvor de besøkte rundt 20 små og mellomstore bedrifter (SMB-er) sammen med seniorrådgiver Anders Paulsen. 

Målet med turen var å dykke ned i de spesifikke utfordringene og mulighetene disse bedriftene står overfor. Bedriftene dekker de viktigste bransjene i fylket, som reiseliv, bygg-/anlegg, sjømatnæringen og handel, og gir således et godt bilde av situasjonen i fylket.

– Turneen har gitt oss verdifull innsikt i de unike utfordringene SMB-ene i Nordland står overfor. Fra bekymringer for økende rente og redusert kjøpekraft, til rekruttering og kompetansebehov. Det er absolutt ingen tvil om at vi må være bevisste på disse forholdene, og jobbe sammen for å styrke det som er ryggraden i økonomien vår, sier Hansson.  

Blant de mest presserende bekymringene som ble identifisert, var økende skatter og behovet for mer strømlinjeformede byråkratisk prosesser. 

– Lokale eiere og bedrifter føler skattetrykket som en tung bør. Reduksjon i skatt, særlig på arbeidende kapital, kan helt åpenbart føre til flere ansettelser og større investeringer, uttaler Hansson, som peker på en direkte kobling mellom skattepolitikk og bedriftenes vekstpotensial. 

Anders Paulsen fremhever et annet kritisk punkt, nemlig rekruttering og kompetanse. 

– Med en arbeidsledighet på kun 1,6 prosent i Nordland, er kampen om kvalifisert arbeidskraft intens. Det er helt avgjørende for bedriftene i regionen å tiltrekke og beholde talent, spesielt innen yrkesfag, poengterer Paulsen.  

Han påpeker viktigheten av å styrke yrkesfagene og sikre at de møter næringslivets behov, samt være strategisk med henhold til hvor utdanningsløpene tilbys. 

Reaksjonene fra bedriftene tyder på et sterkt ønske om forbedret infrastruktur, spesielt med tanke på samferdsel og digitale løsninger som bredbånd og fiber, samt effektive løsninger for å håndtere boligmangel. 

– Disse problemstillingene er ikke isolerte, men påvirker hverandre. Vi må se helheten, legge til rette og forenkle. SMB-er er fundamentale for norsk næringsliv. De representerer 99 prosent av alle bedrifter i Norge og er ansvarlige for nesten halvparten av den årlig. Både lokale og sentrale myndigheter har et ansvar for å legge enda bedre til rette, og vi i NHO skal være en pådriver for at det skjer, sier Hansson. 

 – Samtidig som vi fikk høre om mange utfordringer, bet vi oss også merke til veldig mye positivt. Turneen har nok en gang vist oss det enorme potensialet som ligger i vårt lokale næringsliv. Vi er veldig imponert, sier Anders Paulsen. 

NHO Nordland vil fremover fortsette å jobbe tett med medlemsbedriftene og relevante myndigheter og organisasjoner for å bistå SMB-ene.