Hans Christian Hansson ny regiondirektør i NHO Nordland

Publisert

f.v. Gjermund Løyning (Områdedirektør samfunn og regioner), Hans Christian Hansson (påtroppende regiondirektør) og Espen Haaland (styreleder NHO Nordland). Foto: Aina Fagereng

Hans Christian Hansson (41) er ansatt som ny regiondirektør i NHO Nordland. – Med sin mangeårige bakgrunn fra presse, politikk og næringsliv sitter han på en høyst relevant kompetanse samt erfaringer som jeg vet vil komme medlemmene i regionen til gode, sier Gjermund Løyning, områdedirektør regioner og samfunn.

Vesterålingen har tidligere vært journalist og utenrikskorrespondent i VG, politisk rådgiver for Erna Solberg ved Statsministerens kontor samt hatt lederstillinger på både nasjonalt og internasjonalt nivå i legemiddelselskapene Roche og Novo Nordisk. Han kommer nå til NHO fra Boston Consulting Group (BCG).


Hansson begynner i den nye jobben 1. august og tar dermed over ledelsen av kontoret i Bodø dagen etter at nåværende regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen formelt fratrer.


- Jeg er glad for vi i NHO kan sikre oss så dyktige kandidater som Hans Christian. Det viser med all tydelighet at NHO Nordlands oppdrag blir betraktet som både viktig og attraktivt, poengterer Gjermund Løyning.


- Det var stor interesse for stillingen og jeg er svært fornøyd med utfallet av en grundig prosess, sier styreleder i NHO Nordland, Espen Haaland. På årsmøtet sist uke ble det klart at han fortsetter som styreleder i ytterligere ett år.


- Rollen som regiondirektør er svært viktig for NHO i Nordland, både som talsperson, ambassadør og døråpner. Hansson har en spennende, variert og relevant bakgrunn og jeg gleder meg til å jobbe tett med ham, sier Haaland, som også ønsker å takke Bjarmann-Simonsen for en strålende innsats:
- Daniel har sammen med resten av kontoret bidratt til å løfte både NHO og næringslivet i Nordland. Jeg ønsker ham alt godt på veien videre.


Selv ser Hansson frem til å bli enda bedre kjent med den rike floraen av små og store bedrifter i hjemfylket.


- Nordland er utvilsomt et mulighetsfylke. Jeg gleder meg til å være med på å løfte et næringsliv som står som garantist ikke bare for verdiskapning og sysselsetting, men også bolyst og levende lokalsamfunn. Samtidig er det skjær i sjøen, både med tanke på rammebetingelser og tilgang til kapital og kompetanse. Det blir mer enn nok å jobbe med, sier Hansson, som tar sikte på å reise mye rundt i fylket.


Den nye regiondirektøren er oppvokst på et gårdsbruk på yttersida av Hadseløya og gikk på barneskole på Melbu og videregående skole på Stokmarknes, men har de siste årene hatt base i Oslo, København og Berlin. Han har en bachelorgrad i realfag fra Universitetet i Oslo, en mastergrad i helsepolitikk fra Imperial College London og en MBA fra Handelshøyskolen BI.

imageh9q7.png