NHO applauderer Sørfold-nyhet: En gledens dag for Nordland

Publisert

Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland, er glad for at regjeringen har lyttet til næringslivet I Nordland og vil bruke fire milliarder kroner på E6 mellom Megården og Sommerset. Bildet tatt under befaring av veinettet i Nordland, her fra Tosenveien med Torghatten i bakgrunnen. Foto: Aina Fagereng

En merkedag - under dagens pressekonferanse i Tørrfjorden i Sørfold kom det frem at regjeringen setter av over 4 milliarder kroner slik at de første 6, av totalt 12 tuneller i prosjektet, E6 Sørfold-tunellene kan påbegynnes allerede neste år. -En svært god nyhet ikke bare for Nordland, men hele landsdelen, sier regiondirektør Hans Christian Hansson.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har selv sett hvor dårlig E6 gjennom Sørfold i Nordland er, da han i 2020 var påsitter i en lastebil gjennom hele strekningen i sin valgkampturne til stortingsvalget. I dag (mandag 14.08.23) kom finansministeren med en garanti om penger til ny veitrasé.

- En svært god nyhet ikke bare for Nordland, men for hele landsdelen, sier regiondirektør Hans Christian Hansson. 

Veistrekningen er en av tre prosjekter som Statens vegvesen har sakt haster med å komme i gang med. Totalt er det snakk om ei strekning på cirka 4,5 mil. Prosjektet lå lenge inne i Nasjonal transportplan, men i fjor kom kontrabeskjeden: Mindre penger til samferdsel på grunn av krigen i Ukraina gjorde at utbyggingen måtte legges på vent. Det er derfor en gladsak at de idag offentliggjøres at pengene til å starte opp veiprosjektet legges frem.

- E6 Sørfoldtunnelene er det høyest prioriterte veiprosjektet for bedriftene i Nordland. Det vet vi fra gjentatte medlemsundersøkelser - sist i forbindelse med utarbeidelse av vårt høringsinnspill i forbindelse med NTP 2025-2036. Sørfoldtunnelene var også høyest prioritert i innspillene fra medlemsbedriftene våre i forbindelse med NTP 2022-2033. At vi nå endelig kan komme i gang er en stor og gledelig milepæl, sier regiondirektøren.

Strekningen har i dag lav standard, utgjør en trafikksikkerhetsrisiko og medfører stor uforutsgbarhet både for fremføring av gods og persontransport, særlig på vinterstid.  I år har vi også fått kjenne på konsekvensene av at veien stenges i sommersesongen. 

- Det er i praksis ingen omkjøringsmuligheter, og den dårlige veien er en trussel mot både samfunnssikkerhet og beredskap. En utbedring av veien gjør turen tryggere, men reduserer også reisetid og binder Nord-Norge enda tettere sammen, avslutter Hansson.  

Veinettet er den viktigste transportinfrastrukturen for bedriftene i Nordland.

Fakta om Sørfoldtunellene, kilde Statens vegvesen

  • Det er i dag 16 tunneler på den 53 kilometer lange strekningen mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold.
  • Tunnelenes samlede lengde er 19 kilometer. Kjørebanebredden på 5,5 meter i tunnelene gir redusert framkommelighet for tunge kjøretøy, som utgjør om lag 25 prosent av trafikken. I tillegg har nær 5 kilometer av strekningen en stigning på 8 prosent, og det er også andre store standardmangler.
  • De eldste tunnelene på E6 gjennom Sørfold ble bygget på 1960-tallet, mens E6 mellom Sommarset og Mørsvikbotn sto ferdig i 1985. Da forsvant den nest siste ferga på E6, samtidig som vegen åpnet for kraftutbygging i Kobbelv og ga flere bygder i Sørfold vegforbindelse.