Styreleder fortsetter sammen med ny styresammensetning

Publisert

Styreleder Espen Haaland.

Under NHO Nordlands årsmøte 26. mai 2023 ble nytt styre valgt for det kommende året. Styret består av medlemmer fra forskjellige bransjer og bedrifter som er spredt over hele regionen. Styrets oppgave er å arbeide for å fremme næringslivets interesser, bidra til vekst og utvikling, og gi NHO Nordland retningslinjer i vårt arbeid.

Under årsmøte ble det bestemt å gjøre et ekstraordinært gjenvalg for å beholde styreleder et ekstra år for å sikre god overgang nå som ny regiondirektør skal starte opp fra august. Espen Haaland, administrerende direktør i Haaland AS (Mo i Rana), har vært styreleder siden 2021, og har lang erfaring fra tekniske fag og eiendomsutvikling. Nestleder for styret var ikke på valg, med sin tydelige stemme og sterke forankring i sjømatnæringen fortsetter Siw Moksnes fra Vigner Olaisen AS (Lovund) som nestleder, og har ett år igjen av sin periode. 

- Som styreleder i NHO Nordland er jeg stolt av å representere en region med stort næringslivsmangfold og innovasjonskraft. Av erfaring vet jeg hvor viktig det er med gode rammevilkår, kompetent arbeidskraft og bærekraftig utvikling, sier Haaland.

- Jeg tror på samarbeid og dialog mellom ulike aktører for å finne de beste løsningene for vår region. Det er en spennende oppgave å være styreleder i NHO Nordland, og jeg takker for tilliten om å få et ekstra år sammen med dyktige styrekolleger i et viktig fellesskap for bedriftene i Nordland, legger han til.

Nye perspektiver med på laget 

Årets nye styremedlem er Tilla Lien Larsen fra Skårungen i Kabelvåg som er valgt for de neste to årene. Tilla er eier og driver av Skårungen, et sjarmerende overnattingstilbud med sjømatrestaurant i Lofoten. Hun er opptatt av reiselivets betydning for lokalsamfunnene og utviklingen i bransjen. 

Med på laget er også kommunikasjonsdirektør Hilde S. Rønningsen fra Freyr som er nyvalgt vara. Freyr har bygd den første batteri pilotfabrikken på Mo, og holder på å bygge Norges første og største batterifabrikk. 

I starten av 2023 ble Finans Norge en del av NHO, det faller derfor naturlig av John-Arne Hansen som er regionbanksjef i DNB Nord-Norge (Bodø) er nyvalgt vara etter å ha vært observatør i styret siden årsskifte.  

- Markedet og det politiske landskapet er i hurtig endring som påvirker alle bransjer, det er derfor stas å ha fått tre nye og dyktige styrekolleger som er klare til å bidra i en krevende tid for mange bedrifter. Tilla, Hilde og John-Arna har alle bakgrunn og kompetanse som komplementerer og styrker styret, og jeg er helt sikker på de vil bidra sterkt til at vi også i fortsettelsen kan gjøre en forskjell for bedriftene i Nordland, sier styrelederen. 

Videre med på reisen 

Videre med på reisen har vi Tom E. Kristiansen, administrerende direktør i Nordkontakt AS (Bodø) og Caroline Gjestmoen, regiondirektør for ISS i Nord-Norge, som begge fortsetter som styremedlemmer ut sin periode.

Fra vara til styremedlem; Odd Langvatn, direktør for kundeservice hos Widerøe (Mosjøen) og Kollbjørn Haarr, teknologidirektør i Dips, ble begge nyvalgt som styremedlem for den kommende perioden. Cecilie Berntsen Sæthre, daglig leder i Latech (Sørvågen), rykker opp til 1. vara og har vært med siden 2022.  

Takk for innsatsen til avtroppende styremedlem

NHO Nordland takker av Ketil Skaar fra Rørleggern Fauske, Espen Lund fra Agenda Narvik og Harald M. Jacobsen fra Sortland Hotell for alle de gode bidragene med viktige innspill, samtalene og føringer for arbeidet til NHO Nordland. 

Vi gratulerer alle de valgte med tilliten og takker de som går ut av styret for deres innsats. Og gleder oss til å jobbe sammen med det nye styret for å styrke rammevilkårene for bedriftene i Nordland! 

Oversikten over NHO Nordlands styre 2023-2024 finner du her!