Like god januar for overnattingsbedriftene i nord som i 2020

Publisert

Lite rødt og hvitt hus ved vann

Januar ble nok en god måned for overnattingsbedriftene i nord med en økning i totaltrafikken på 44 prosent. Norge som helhet har i samme periode hatt en økning på 50 prosent. Sammenlignet med januar 2020 er økningen i Nord-Norge på 2 prosent. Økningen fra 2022 til 2023 skyldes stor volumvekst i utenlandstrafikken spesielt til Tromsø-området, samt at det også har vært en positiv utvikling i det norske markedet i hele landsdelen.

NHOs regiondirektør Sigrid Ina Simonsen er glad for at pilene fortsatt peker oppover. Det er imidlertid viktig å påpeke at de tall som blir presentert her er gjennomsnittlige tall og at det er variasjoner i utviklingen i for de enkelte bedriftene. – Det er fortsatt en del bedrifter som sliter med ettervirkninger av koranapandemien, som likviditetsutfordringer og utfordringer med rekruttering. Usikkerhet rundt utviklingen av kjøpekraften i viktige markeder for reiselivsnæringen i nord gjør at vi går et spennende år i møte. Reiselivsnæringen er viktig for landsdelen og vi håper at den positive utviklingen fortsetter. Et godt flytilbud med god frekvens og konkurransedyktige priser er en kritisk suksessfaktor for videre vekst, sier Simonsen.

 

Totaltrafikken

235 898 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i januar 2023, er en økning på 71 611 overnattinger fra januar 2022.  Dette innebærer en økning på 44 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 50 prosent. Sammenlignet med januar 2020 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 2 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 84 prosent i januar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 45 prosent. Sammenlignet med januar 2020 er det en nedgang i utenlandstrafikken til Nord-Norge på 5 prosent.

Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har økt med 26 prosent i januar sammenlignet med januar 2022, mens Norge totalt har en økning på 52 prosent. Sammenlignet med januar 2020 er det en nedgang i antall norske overnattinger i Nord-Norge på 2 prosent.

 

Hotell

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 48 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 67 prosent. Sammenlignet med januar 2020 er det en nedgang i hotelltrafikken til Nord-Norge på 5 prosent.

Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 92 prosent i januar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 69 prosent. Sammenlignet med januar 2020 er det en nedgang i utenlandstrafikken til hotellene i Nord-Norge på 15 prosent.

Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge har økt med 32 prosent i januar sammenlignet med januar 2022, mens Norge totalt har en økning på 67 prosent. Sammenlignet med januar 2020 er det en økning i norsk trafikk til hotellene i Nord-Norge på 1 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 82 prosent i januar sammenlignet med januar 2022, mens Norge som helhet har en økning på 100 prosent. Sammenlignet med januar 2020 er det en økning i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 9 %.

 

Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 26 prosent sammenlignet med januar 2022, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent. Sammenlignet med januar 2020 er det en økning i campingtrafikken til Nord-Norge på 58 prosent.

Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 64 prosent i januar måned sammenlignet med fjoråret, mens den norske trafikken har økt med 1 prosent.

 

Svalbard

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 6 prosent sammenlignet med januar 2022. Sammenlignet med januar 2020 er det en nedgang i antall overnattinger på Svalbard på 21 prosent. Utenlandske gjestedøgn er økt med 2 prosent i januar måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn har økt med 11 prosent.

 

Om statistikken

Januar-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken for januar

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 82 prosent i januar 2023 sammenlignet med januar 2022.

Derav:

Nordland + 50 prosent

Troms  + 138 prosent

Finnmark + 6 prosent

 

Svalbard + 25 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 44 prosent i januar 2023 sammenlignet med januar 2022.

Derav:

Nordland + 32 prosent

Troms  + 82 prosent

Finnmark + 4 prosent

 

Svalbard + 6 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 84 prosent i januar sammenlignet med januar 2022.

Derav:

Nordland + 56 prosent

Troms + 119 prosent

Finnmark + 62 prosent

 

Svalbard + 2 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale norske overnattinger på 26 prosent i januar 2023 sammenlignet med januar 2022.

Derav:

Nordland + 27 prosent

Troms  + 55 prosent

Finnmark - 9 prosent

 

Svalbard + 11 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 44 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per januar, mens Norge totalt har en økning på 50 prosent”.

 

Hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem per januar 2023

Hotell per januar 2023

Regionstatistikk per januar 2023