Overnattingstallene i Nordland skyter i været, men ikke bare skyfritt

Publisert

Nordlandsvinteren vinner terreng: Den slående vakre naturen vi er omgitt av, kombinert med solid produktutvikling og markedsføringsarbeid i reiselivet, trekker stadig flere turister til regionen vår også på vinteren. Her fra Husbykollen på Hadseløya, med utsikt mot Hinnøya. Foto: Hans Christian Hansson/NHO Nordland

I februar 2024 opplevde overnattingsbedriftene i Nordland en imponerende vekst på 24 prosent sammenlignet med samme måned året før. – Vinterkoden ser ut til å være knekket, sier regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland.

De sterke tallene er et klart tegn på regionens attraktivitet og et resultat av det harde arbeidet som legges ned av reiselivsnæringen for å tiltrekke seg besøkende.

Regiondirektør Hansson er tydelig stolt over utviklingen.

– Reiselivsbedriftene våre har virkelig stått på for å utvikle produkter, utvide sesongen og skape fantastiske opplevelser for dem som besøker oss. Den bunnsolide innsatsen har styrket Nordlands posisjon som et foretrukket reisemål. Nå er virkelig ikke vinteren noen dyp bølgedal lenger, sier Hansson.

Han legger til:

– Selv om tallene er oppmuntrende, er det likevel viktig å huske på at vi står overfor utfordringer. Økte kostnader, lavere kjøpekraft særlig blant nordmenn og en usikker økonomi kan påvirke den fremtidige etterspørselen, fremholder regiondirektøren.

Nordland utmerker seg

SSB-tall som er bearbeidet av NHO Reiseliv viser at det totale antallet overnattinger i Nord-Norge lå på 343 183 i februar 2024, en økning på 59 187 fra året før. Tallene innebærer en økning på 21 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 7 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått opp med 30 prosent i februar sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning i utenlandstrafikken på 21 prosent.

Det er i Nordland den samlede veksten er størst, med en økning i antall overnattinger på 24 prosent, mens Troms og Finnmark så en stigning på henholdsvis 21 og 18 prosent.

– Tallene er bemerkelsesverdige i lys av de økonomiske utfordringene mange står overfor, sier Hansson.

Unike opplevelser

Tilla Lien Larsen, styremedlem i NHO Nordland og daglig leder ved Skårungen i Vågan, peker på den økende interessen fra nettopp internasjonale gjester som en nøkkelfaktor bak suksessen.

– Det er fantastisk å se hvordan Nordland og landsdelen for øvrig tiltrekker seg besøkende fra hele verden gjennom tilbud av unike opplevelser og gjestfrihet. Innsatsen fra lokale bedrifter fortjener all mulig anerkjennelse, sier Larsen.

Hun understreker betydningen av å investere i infrastruktur for å forbedre tilgjengeligheten og opplevelsen for besøkende gjennom året.

– Slik sett er arbeidet med nasjonal transportplan også av avgjørende betydning for reiselivet, sier hun.

Fin utvikling på Helgeland

Kitt Grønningsæter, reiselivssjef på Helgeland, rapporterer også om en god utvikling i første kvartal 2024.

– Vi har sett en betydelig økning i både konferanse- og ferieovernattinger de to første månedene av året. Med den nye flyplassen i Mo i Rana på vei, jobber vi mot å åpne opp Helgeland for nye markeder, forklarer Grønningsæter.

Hun er optimistisk med tanke på regionens muligheter for å tiltrekke seg besøkende året rundt, takket være Helgelands unike natur og kulturtilbud.

– Her har vi skjærgård, breer, fjell og spennende byer og lokalsamfunn i skjønn forening. Vi har store muligheter for å kunne lykkes både i sommer- og vintersesongene, sier hun.

Høy konkursrisiko

Selv om Nordland og resten av Nord-Norge nyter godt av økt turisme, understreker Hansson viktigheten av å være forberedt på mulige utfordringer, for de kan komme brått.

– Vi må fortsette å være innovative og tilpasse oss. Kostnadsøkninger kombinert med svekket kjøpekraft i privat- og bedriftsmarkedet samt innen offentlig sektor, vil kunne påvirke etterspørselen negativt de kommende måneder. Mange bedrifter, blant annet i serveringsbransjen, melder allerede om utfordringer med å oppnå lønnsom drift, sier regiondirektøren.

Analyseselskapet Dun & Bradstreet har etter første kvartal i år estimert at 385 bedrifter i hotell- og restaurantbransjen står i fare for konkurs i løpet av de neste 12 månedene. Det er 51 flere bedrifter enn bransjesnittet de siste tre årene. Hotell- og restaurantbransjen har Norges høyeste konkursrisiko på 3,5 prosent.