Våre innspill til Regional Transportplan 2022-2033

Publisert

Infrastruktur legger grunnmuren for jobb- og verdiskaping i årene som kommer, det er derfor avgjørende at vi får utbedret samferdselen flere steder i regionen for å ha levende lokalsamfunn med arbeidsplasser og muligheter for vekst og nye etableringer.

Vi i NHO Nordland sendte i September inn et høringsinnspill til Regional Transportplan 2022-2033 som Nordland fylkeskommunen har ansvar for. Grunnlaget bak innspillene er hentet fra medlemsbedrifter og næringsforeninger  i Nordland for å kartlegge hvor det er størst behov for en utbedring. 

Et hovedmål med infrastruktur er å skape god mobilitet, og dermed legge til rette for jobb- og verdiskaping i alle knirker og kroker i vårt langstrakte fylke. 

- Gode samferdselsløsninger er avgjørende for å utvikle bedrifter og arbeidsplasser i hele fylket. Vi er et langstrakt fylke, og må legge til rette for jobb- og verdiskaping. Vi har løftet frem de vi mener er de mest trafikkerte- og ulykkesbelastede veiene for å få gjennomført utbedringer som styrker bedrifter og lokalsamfunn i bygd og by. 

- I høringsinnspillet har NHO Nordland lagt vekt på veiprosjekter som støtter «kyst til marked-strategien». - Skal bedriftene få varer trygt inn og ut av fylket, må vi ha gode forbindelser fra kysten til hovedpulsåren som er E6 og jernbanen, sier Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør NHO Nordland 

Flere av våre medlemsbedrifter oppgir at vei er veldig viktig for å sikre bedriftens fremtid, både for å frakte varer inn og ut, men også for å sikre at ansatte kommer seg på jobb uten å risikere liv og helse. 

Vi  setter infrastruktur høyt på listen av prioriterte arbeidsområder for å sikre positiv utvikling i regionen. I dag og i fremtiden er det et høyt transportbehov for mange næringer, i Nordland ser vi behovet for stabil infrastruktur for blant annet sjømatnæringen, reiselivsnæringen og industri/energi, bygg og anlegg, som er godt etablert i vårt langstrakte fylke. 

I høringsinnspillet har vi kommet med forslag til transportruter som trenger et løft:  

  1. FV 810 Bustneslia – næringskorridor Lovund – Mo i Rana 
  2. FV 76 Tosenveien 
  3. FV 17 Ørnes – Glomfjord 
  4. FV 82 Sortland bru – Risøyhamn 
  5. FV 812 Tuv – Saltdalslia 
  6. FV 821 Frøskelandsfjellet – Myre 
  7. FV 838 Skaugvoll – Sund  
  8. FV 835 Mortenstrand – Bogøy  
  9. FV 820 Ryggedalen 
  10. Årlig avsatt sum til oppgradering av Flaskehalser rundt om i regionen

 Les vårt innspill i dette dokumentet: NHO Norsland innspill til Regional Transportplan 2022-2033