Regjeringen varsler at flytilbudet i nord skal under lupen: – Et steg i riktig retning

Publisert

I flytårnet: Regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland besøker Stokmarknes lufthavn Skagen sammen med statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bent-Joacim Bentzen (Sp). Der fikk de blant annet en omvisning i tårnet. Bentzen varsler nå full gjennomgang av tilbudet på de såkalte FOT-rutene.

NHOs regiondirektører i Nord-Norge roser regjeringens initiativ om en grundig gjennomgang av flytilbudet på strekningene som får statsstøtte, de såkalte FOT-rutene.

– En utredning løser ikke nødvendigvis transportutfordringene medlemsbedriftene våre står overfor umiddelbart, men det er et steg i riktig retning. I dag fortjener samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard og hans statssekretær Bent-Joacim Bentzen ros for å ha lyttet til folk og næringsliv nordpå, sier Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland.

Han får støtte av Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør i NHO Arktis. Hun er ansvarlig for Troms, Finnmark og Svalbard.

– De siste ukene har mange bedrifter og andre interessenter kontaktet oss og uttrykt frustrasjon over tilbudet fra april. Særlig langs kysten i Finnmark er frustrasjonen til dels stor. Reaksjonene viser med all tydelighet hvor avgjørende denne infrastrukturen er for regionen. Vi håper at utredningen vil ta inn over seg disse bekymringene på en konstruktiv måte, sier Simonsen og legger til:

– Samtidig må ikke utredningen bli en sovepute. Kortbanenettet er hovedpulsåren i nord. Strupes den, får det konsekvenser for all aktivitet og ikke bare for næringslivet.

Initiativet regjeringen har annonsert i dag skal undersøke hvordan staten kan videreutvikle og optimalisere det regionale flyrutetilbudet i Norge innenfor budsjettrammen som brukes på FOT-rutene i dag.

Beslutningen kommer etter flere tiltak for å forbedre FOT-rutene, som inkluderer halvering av maksimalt tillatte billettpriser og økt setekapasitet. Fra 2025 planlegges det å bruke om lag 2,4 milliarder kroner årlig for å opprettholde tilbudet på rutene som får statsstøtte.

Bekymring

Til tross for at det brukes mer penger, opplever mange av NHOs medlemsbedrifter at flyene fra deres lokale lufthavner ikke går til fornuftige tider lenger, eller at det som tidligere har vært viktige avganger er tatt vekk.

– Prisreduksjon må ikke gå på bekostning av frekvens. Korrespondanse til blant annet Oslo er forverret flere steder, på samme måte som at dagsturer innad i Nord-Norge har blitt mer krevende enn før fra noen flyplasser, sier Hansson.

NHOs regiondirektører uttrykte forrige uke også bekymring for at enkelte avganger på populære tidspunkter ser ut til å bli fullbooket svært tidlig nå som prisene er satt ned.

Blant forslagene som skal vurderes av regjeringen er den såkalte «spanske modellen», som innebærer rabatter til fastboende mens tilreisende ikke får samme reduksjon.

– I utgangspunktet er det strålende for lokalbefolkningen med billigere billetter, men det er også viktig at næringslivsaktører som gjerne booker reisene sine tett opp mot avgang ikke blir stående igjen, sier Simonsen.

Siv Dagny Aasvik, regionsjef nord i Offshore Norge, har også vært bekymret for flytilbudet fra 1. april, både med hensyn til rutetider og kapasitet.

– For oss som opererer i olje- og gassindustrien er pålitelig og tilpasset transport kritisk. Det forventes en stadig aktivitetsøkning allerede i 2024 på basene i nord. Samtidig som vi støtter utredningen fullt ut, er det også viktig å understreke at det haster med økt kapasitet, poengterer Aasvik.

Følger opp tett

Terje Theodorsen, styreleder i NHO Reiseliv Nord-Norge, følger utviklingen med spenning.

– For reiselivsnæringen er det viktig at man ser på dette på nytt. Et godt flytilbud er helt avgjørende for at vi skal kunne skape gode opplevelser og tilfredsstille forventningene til gjestene våre, og da kommer vi ikke utenom kortbanenettet. I tillegg skaper næringen vår svært mange arbeidsplasser i distriktene, og bedriftene lykkes i økende grad med helårsdrift. Da må også flytilbudet holde tritt, slik at vi også kan få spredd turisttrafikken ut fra de store hub’ene, sier han.

Regiondirektørene Hansson og Simonsen lover at de kommer til å følge opp Samferdselsdepartementet svært tett fremover.

– Et robust, pålitelig og tilgjengelig flytilbud er utrolig viktig for medlemsbedriftene våre i Nord-Norge. Det er helt grunnleggende infrastruktur i landsdelen, både for næringsaktivitet, pasienttransport og generell mobilitet, understreker Hansson.

Allerede neste uke skal lederduoen i møte med departementet sammen med Mona Jacobsen Saab, president i NHO Reiseliv, for å diskutere saken.

NHO i Nord-Norge organiserer rundt 4300 bedrifter, som til sammen sysselsetter over 56 000 årsverk.