Næringslivet i Nordland

Alcoa Mosjøen

Foto: Alcoa Mosjøen

NHO Nordland består i dag av om lag 1700 medlemsbedrifter derav totalt, nær 25 000 årsverk. Den største andelen medlemsbedrifter i Nordland er organisert i NHO Service og Handel. Disse medlemmene er varierte i sine virksomheter, alt fra detaljhandel, frisører, butikker osv. De fleste årsverkene i NHO Nordland er sysselsatt innen industrien, og er organisert i landsforeningen Norsk Industri.

I Nordland har vi et variert næringsliv, hvor størstedelen består av små og mellomstore bedrifter. Vi har også en rekke mellomstore og store aktører, spesielt innen industrien. Nordland er et reiselivsfylke, og vi har de siste årene sett en formidabel vekst i næringen de siste årene, spesielt i Lofoten, Vesterålen og på Helgeland. Nord Norge, deriblant Nordland har gått litt mot strømmen, etter oljeprisfallet, der vi har sett en nedgang i sysselsetting andre deler av landet, så har Nordland over tid hatt en gjennomgående vekst. Det er forventet vekst i stort sett alle segmenter av næringsliv i årene foran oss. 

I Nordland, og Nord-Norge er det forventet en investeringsvekst innen 2025 på over 735 milliarder kroner. Det gir automatisk store muligheter, jobb, sysselsetting og verdiskaping for hele landsdelen. En stor andel av disse investeringene vil komme i Nordland. En av de store utfordringene i Nordland er mangelen på folk. Det er få kommuner i Nordland som har gjennomsnittlig vekst i folketallet, der motoren er Bodø og Rana kommuner.

Kraftkrevende industri ser vi særlig etablert i klynger rundt Rana, Salten og Helgeland. En stor del av forklaringen på dette er at Nordland er Norges tredje største kraftfylke, og vi har et stort overskudd av kraft. Det gir igjen lave konkurransedyktige priser på energi, som er fordelaktig for industri og næringsliv for øvrig.

Nordland er Norges desidert største sjømatfylke. Det gjelder både fiskeri- og havbruksnæringen. Havbruk har sin opprinnelige oppstart på Helgelandskysten. I dag er det stort sett etablert havbruk i de fleste nordlands-kommunene. Fiskeriene ser vi særlig sterkt i Lofoten og Vesterålen, med Øksnes kommune som en særlig motor.

Store deler av Norskehavet går langs kysten av Nordland. Derfor er Nordland viktig for olje- og gassindustrien. Det er i dag tre produserende felt i havområdene utenfor kysten, her. Sandnessjøen, Brønnøysund, Rana og Salten er viktige regioner som innehar store og små selskaper som leverer og opererer på norsk sokkel. I tillegg har vi et enormt potensiale utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

I tillegg er Nordland et av Norges viktigste mineralfylker. Det er etablert en rekke aktører i Nordland som utvinner mineraler, og vi har også store viktige mineralressurser som en verden i vekst etterspør.

Nær 100 % av de varene som produseres i Nordland, eksporteres til markedene rundt oss og spesielt EU-landene. Derfor er EØS-avtalen helt avgjørende for næringslivet i Nordland. En svekkelse av denne avtalen, vil kunne sette arbeidsplasser i Nordland i fare.