Månedens bedrift: CheckWare

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Administrerende direktør Heidi Blengsli Aabel og Teknologidirektør Stig Husby kan smile fra øre til øre over rekordvekst i CheckWare de siste par årene. Foto: Kristin Kulseth/NHO

Fra datamaskiner i Trondheim, Oslo, Gøteborg og Warszawa hjelper CheckWare helsesektoren med å tilby digitale helsetjenester til hundretusenvis av pasienter. Det markedsledende selskapet har lagt to år med rekordvekst bak seg, og er i full fart på vei ut i Europa.

Administrerende direktør Heidi Blengsli Aabel og Teknologidirektør Stig Husby tar oss imot i det som kan omtales som ett av Trøndelags mest innovative selskaper. Det som begynte som en idé i 2007 har nå blitt virkelighet, og vel så det.

- Gründerne hadde en idé om å digitalisere papirbaserte tester og skjema som ble benyttet som beslutningsstøtte ved behandling av pasienter og innen forskning i helsesektoren. De fikk i samarbeid med St. Olavs Hospital støtte fra Innovasjon Norge, og etter ett år var produktet nesten klart for å realiseres i markedet. Det var da jeg kom inn i selskapet, forteller Heidi.

Kollega Stig kom inn i selskapet året etter. Det som begynte som et svar på behovet for digitalisering av tester, har etter hvert blir mye mer.

- Nå har vi en programvare som dekker alt du trenger for å tilby digitale helsetjenester innen både psykisk helse, somatikk og rehabilitering. Per i dag har vi avtaler med Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest, og Helse Sør-Øst, en rekke private klinikker og mange kommuner. I tillegg har vi kommet oss inn i første region i Sverige, og fått de første kontraktene i England, forteller de begge entusiastisk.

Har skapt «Spotify» for digitale helsetjenester

I det åpne kontorlandskapet på Solsiden i Trondheim er det ikke enkelt å gripe fatt i hva selskapet egentlig selger. Stig og Heidi forklarer mer enn gjerne hva som er unikt med CheckWares produkter.

- Vi har utviklet en programvare som tilgjengeliggjør ulike skjemaer og tester for helsepersonell, som ved bruk av disse kan få beslutningsstøtte til å gjennomføre utredning og gi behandling til ulike pasientgrupper, forteller Stig.

Heidi presiserer at CheckWare ikke står bak innholdet i skjemaene eller testene, men at de tilgjengeliggjør disse gjennom sin programvare. For å få bruksrettigheter til testene måtte de gå til hjernene bak skjemaene og utredningsverktøyene kundene i dag finner i det CheckWare betegner som sitt «kartleggingsbibliotek».

- Jeg liker å kalle det Spotify for kartlegginger, for det er det jo på et vis. I dag har vi distribusjonsrettigheter til nesten 1300 ulike skjema, tester og verktøy som kundene våre kan bruke. Disse plukker helsepersonell selv ut i kartleggingsbiblioteket. De kjenner til testene fra før – vi lærer dem ikke å gjøre jobben deres, vi legger kun til rette for at de skal få digitalisert jobben, forsikrer Heidi.

En av CheckWares ansatte viser fram selskapets produkt.

Gjør hverdagen enklere og bedre for både helsepersonell og pasienter

Gjennom CheckWares digitaliserte skjema kan pasienter fylle ut tilsendte skjema og tester hjemmefra på egen mobiltelefon og pc. Ved hjelp av skjemaene kan helsepersonell både få gode svar og bruke tiden mer effektivt nå pasientene kommer til konsultasjon, mener Stig.

- Vår programvare beregner resultatet fra skjemaet, og det gir et beslutningsstøttegrunnlag for helsepersonell. Programvarene gjør beregningene, og når pasienten kommer til konsultasjonen har helsepersonell lest igjennom resultatet på forhånd og allerede dannet seg et inntrykk av pasienten.

Selv om han mener CheckWares programvare leverer god kvalitet, er han tydelig på en ting.

- Dette er absolutt ikke en erstatning for pasientkontakt, men man kan bruke pasienttiden til det man burde bruke den til, presiserer han.

- Men kunder har nå begynt å etterspørre løsningen for å unngå pasientkontakt dersom det ikke er behov for det – altså å kun ta inn de pasientene som har behov for time. Det er spesielt egnet for personer med kroniske sykdommer, skyter Heidi inn.

Begge er enige om at både markedet og innbyggerne har blitt mer modne for digitale løsninger i helsetjenesten de siste årene.

- Kundene har nå i større grad begynt å bruke CheckWare til å utvikle digitale tjenester og verktøy som gjør at pasientene kan mestre egen helse hjemmefra. Er det noe koronapandemien har bevist er at det digitale helsetjenester både trengs og er trygge. Innbyggeren har jo også blitt mer nettkyndig, og det tror jeg har en positiv påvirkning for våre kunder som skal tilby dette ut til sine pasienter, sier Stig.

Heidi forteller at helseforetakene allerede kan vise til mer effektiv oppfølging ved å bruke CheckWares digitale tjenester, og at løsningene øker kvaliteten i behandlingen til pasientene.

- Sykehuset i Vestfold har for eksempel «virtuelt hjemmesykehus» for syke og premature barn, slik at de får reise hjem fra sykehuset mye tidligere enn før. De får med seg måleutstyr og rapporterer inn til sykehuset. De har fått 100% score på fornøydhet, men det som er mer spennende er jo at de har fulgt disse barna over tid, og det ser ut til at de har en bedre kognitiv funksjon ved to års alder. Forskerne mener en årsak er at de har fått være hjemme i ro og mak framfor å være på sykehuset. Dette er veldig spennende, sier Heidi.

Voksesmerter har gitt omstilling

Selskapets vekst i markedet har ført med seg et omstillingsbehov. CheckWare har i dag rundt 50 ansatte som jobber fra hovedkontoret i Trondheim og deres avdelingskontorer i Oslo, Gøteborg og Warszawa. Fra Trondheim styres virksomheten, mens programvareutviklingen i all hovedsak gjøres fra Warszawa. Akkurat nå er de uten folk i England, men Heidi har planene klare for hvordan de skal utvikle kontoret over dammen.

- Det er ikke noe vits i å ansette ti selgere i England. En av de tingene vi har lært er at når man skal lykkes utenfor Norge må man sende ut de beste som allerede har riktig kompetanse. Det er så mange detaljer og erfaringer man skal ha med seg ut når man skal selge og levere. Dette handler ikke om kultur, men om kunnskap om hvilke behov man skal dekke og hvordan produktene virker. De første salgene tror vi ikke kan gjøres av helt nye folk, men det er selvsagt viktig med lokale folk som ansettes når man vet at det faktisk er et marked, konstaterer hun.

Veksten selskapet har opplevd de siste par årene har ikke bare vært enkel, forteller Heidi.

- Det er ikke kun solskinnshistorier når selskapet vokser. For to år siden ansatte vi 27 personer i løpet av seks måneder. Det var jo flere enn vi var ansatt i selskapet på den tiden. Det utfordrer kulturen. Det er utfordrende for de som kommer inn samtidig som vi har det travelt, og det er utfordrende for de som er her og skal ta imot nye ansatte, samtidig som de skal levere til eksisterende kunder.

Løsningen ble en intern samarbeidserklæring.

- «CheckWare as a team» sier noe om hvordan vi skal oppføre oss til hverandre, hvordan vi skal være mot kundene, og om hvordan vi skal utvikle stolthet i laget. Dette kommer ikke av seg selv, selv om vi har skrevet det ned, så dette jobber vi kontinuerlig med, forsikrer hun.

Heidi mener selskapet har kommet styrket ut av veksten de har opplevd de siste årene, men at noen ganger er det fint å få en påminnelse om at alt ikke kan være måloppnåelse.

Fra det åpne kontorlandskapet på Solsiden arbeider rundt halvparten av CheckWares ansatte. De resterende arbeider fra Oslo, Sverige og Polen. Snart har selskapet en operativ gruppe også i England.

- Det er jo ikke til å stikke under en stol at vi jobber veldig målrettet i CheckWare, og da kan det av og til bli mer mål enn sosialt. Balansen mellom det sosiale og å nå målene er en del av voksesmertene, og det er ikke kun solskinnshistorier, men når det dukker opp problemer så tar vi tak og gjør noe med det, det skyves ikke noe under et teppe. For litt over ett år siden fikk vi noen inn som jobber med HR, og hun minner oss på å holde i det. En ting er å ha fokus på det, men man skal ha tid nok til å gjøre det også, sier hun.

Hun er likevel klar og tydelig på at det er de ansatte i CheckWare som er løsningen for å fortsette å vokse.

- Vi har veldig dyktige folk, og vi får ikke til dette uten folk – vi er jo en kunnskapsbedrift. Det er utrolig viktig at vi finner de riktige folkene. Vi er veldig verdistyrte, så vi skal levere kvalitet, vi skal være pålitelige overfor kundene våre, vi skal være forpliktet til kundene våre og kollegaene våre, og vi skal være innovative hele veien. Og så bygger vi målene våre oppå der.

Hårete mål ga rekordvekst

Og målene, de har de nådd. Heidi og Stig kan smile over resultatene selskapet har oppnådd de siste årene. Bak ligger målrettet arbeid, og noen litt hårete mål.

- Regnskapet for 2021 viser en ganske kraftig økning også i fjor, med en omsetning på 51,5 millioner. Så har vi igjen 6,2 prosent på bunnlinjen – etter vår store satsning i Sverige i fjor. I Sverige går det framover og oppover, akkurat som planlagt. Det er bare å sette målet, finne ut hva man skal gjøre, og gjøre det, mener Heidi.

Ifølge Stig har selskapet vært opptatt av å vokse gradvis, men samtidig ikke vært redde for å sette mål.

- En viktig del av å lykkes er å sette seg litt hårete mål. Hvis du skal hoppe høyt så må du legge lista høyt også. Og så må man jo være litt heldige med timing. Vi hadde et godt produktutgangspunkt, litt teft underveis, og beveget oss klokt med produktet. Jeg tror også vårt sunne forhold til pengebruk underveis i produktutviklingen har vært en suksessfaktor. Man ser mange start-ups som brenner av kruttet for tidlig, og som stopper opp etter pengene er brukt opp, mener han.

Heidi forteller at selskapet også har hatt en bevisst strategi for å selge seg inn hele veien.

- De første årene var det kundene som fant oss. Vi var veldig avhengige av å finne noen gode, dyktige, visjonære kunder i begynnelsen. Vi forsøkte jo å markedsføre oss selv også, men vi har noen teorier vi baserer utviklingen av selskapet på. Og de sier også at de første kundene finner deg, fordi disse kundene er de visjonære, sier hun.

- Vi var opptatte av sikkerhet før det var noe som het GDPR

Et av suksesskriteriene bak selskapets enorme vekst de siste årene ble fastsatt allerede fra starten av, skal vi tro Stig.

- Det første vi så var at skal vi bygge et godt selskap må sikkerheten ligge i bunn. Og dette var lenge før man visste at det var noe som het GDPR, så dette har vi vært opptatte av hele veien.

Han mener det er selskapets innovative løsninger og fokus på informasjonssikkerhet som er årsaken til at de har lykkes i markedet.

- Vi har et veldig godt renomme og er dyktige på å ta vare på kundenes data. Og vi har en organisasjon som er veldig bevisste informasjonssikkerhet. Jeg husker at det var mange som ikke hadde stor tro på at vi skulle klare å drifte pasientdata i vår egen skyløsning den gangen, forteller han, før Heidi presiserer.

- Vi var det første selskapet i Norge som fikk lov til å drifte pasientdata utenfor sykehusenes egne systemer, faktisk. Det var veldig mange som trodde at det ikke var lov, men vi fant raskt ut at det er fullt mulig så lenge man gjør det trygt og ordentlig. Vi klarte å levere raskt til kundene som sto og ønsket å ta det i bruk.

- Kreative kunder pusher oss til å bli bedre

Siden den gang har kundeporteføljen vokst og stadig flere har tatt selskapets tjenester i bruk. Deres erfaringer er gull verdt for selskapet, og før sommeren arrangerte de sin årlige konferanse, Checkware Konferansen, hvor de samler kundene og forteller om produktene, og hvor kundene presenterer hvordan de bruker produktene i sine tjenester. Dette er til inspirasjon for både oss og de andre kundene, mener Heidi.

- Vi blir overrasket over det kundene får til med produktene noen ganger. Det er jo så enkelt å bruke produktene våre at kundene kan lage egne tjenester uten at vi er involverte. Det er stadig nye bruksområder for produktene våre som vi ikke kjenner til. Så den konferansen er et fint sted for oss å få inspirasjon også, sier hun, og fortsetter.

- Ett av helseforetakene hadde tatt i bruk CheckWare på 40 nye områder innen somatikken i 2021 uten at vi visste det.

Stig er enig i at de har mye å lære av kundene, og at de ønsker å bli utfordret. Det gjør de også. Men for krevende er de ikke, forsikrer Heidi.

- Vi hadde aldri kommet dit vi er hvis vi ikke hadde hatt krevende kunder. De er vi ikke redde for. Det er da vi blir bedre. Det er da du må samarbeide og ikke gjemme deg. Dette er et samarbeid.

Selskapets verdier står klart og tydelig på veggene hos CheckWare på Solsiden.

Deler for å vokse mer selv

Neste seg for selskapet er å lansere det de kaller digitale helsetjenester via sitt helsetjenestebibliotek. Her kan kundene selv skape og dele helsetjenester mellom seg. For CheckWare er det naturlig å støtte opp om delingsøkonomien.

- Dette vil åpne opp for en helt annen modell for å bruke denne typen digitale tjenester i Norge og internasjonalt, tror vi. Kanskje skapes det gode tjenester i Sverige som man kan ta inn i Norge? Så ett av hovedfokusene for produktet nå er å tilgjengeliggjøre tjenester som kundene har laget og gjøre den enklest mulig for andre kunder å ta i bruk samme tjeneste. Vi vet ikke om noen andre som gjør dette, sier Heidi.

Stig nikker, og bryter inn.

- Og skal man få til gode, bærekraftige helsetjenester, så er det nødvendig at det kan deles og breddes raskere enn i dag. Vi skal alltid ligge et hestehode foran.

Selskapet var lenge alene i markedet. Nå er digitaliseringen i full fart opp i helsesektoren og konkurransen tilspisser seg. Det bekymrer ikke Heidi.

- Konkurransen er vi ikke redde for. Det betyr bare at markedet vokser og at vi må bli enda bedre. Vi skal fortsette å være på konstant tå-hev, fortsette å lage innovativ programvare, følge med på teknologiutviklingen og være tett på kundene og det som skjer innen digitalisering av helse. Det gjør oss også klar for nye markeder, avslutter hun.