Månedens bedrift: Folkeinvest

Publisert

Daglig leder Øyvind Fries og kommunikasjonssjef Amalie Holt i Folkeinvest AS.

TINDER FOR AKSJEHANDEL: Månedens bedrift i februar er Folkeinvest AS. I 2021 doblet de resultatet på samtlige målparameter, og økte antall kvinnelige investorer med 270 prosent. De har revolusjonert aksjemarkedet gjennom sin digitale løsning, hvor 34.000 helt vanlige folk har registrert seg for å investere i morgendagens næringsliv.

I det åpne landskapet hos Folkeinvest i Trondheim er de ansatte så konsentrert at du kan høre en nål falle i gulvet. I møterommene “Askeladden”, “Soria Moria” og “Huldra” snakker engasjerte ansatte med små og mellomstore bedrifter som søker kapital til fremtidens ideer. Verdipapirforetaket Folkeinvest bega seg ut på en stor oppgave da de bestemte seg for å revolusjonere hvordan bedrifter henter kapital – og hvem de henter den fra. 

- Små og mellomstore bedrifter har lenge manglet tilstrekkelig tilgang på kapital for å gjøre sine ideer verdifulle. På den ene siden har tilgjengeligheten på kapital krevd høyt tidsforbruk for bedriftene, og på den andre siden har investeringsmulighetene kun vært forbeholdt et smalt publikum.  

Daglig leder Øyvind Fries gløder når han forteller om hvorfor og hvordan Folkeinvest bidrar til å forbedre kapitalmarkedet gjennom enkle, digitale verktøy.

En demokratisering av aksjemarkedet

Siden oppstarten i 2017 har Folkeinvest matchet 34.000 investorer med 130 bedrifter på jakt etter kapital – som Tinder for folkeinvestering om du vil. 

Gjennom Folkeinvest.no kan små og mellomstore bedrifter hente inn egenkapital for å realisere sine prosjekter. Helt vanlige folk kan deretter finne en kampanje de liker, og via tre enkle steg kjøpe seg inn som eiere i unoterte selskaper for ned mot 400 kroner. Investeringene gjøres med høy risiko, men med en minimumssum som gir flere en plass ved bordet. 

- Utgangspunktet for Folkeinvest er jo at vi ønsker å gi alle muligheten til å være med på verdiskapingen i samfunnet. For å få til det har teknologi og tydelige verdier vært viktig.  

Ved å gjøre hele prosessen digital kan Folkeinvest gjøre alle oppgaver som kreves av et verdipapirforetak, men til en lavere kostnad for bedriftene og investorene. Vi har skapt en vinn-vinn-situasjon, mener Øyvind.  

Hvorfor skal noen tjene flere titalls millioner kroner på å flytte papir? Kostnaden må jo dekkes inn av de selskapene som skal skape noe. Å flytte papir er et nødvendig onde. Vår jobb har et realistisk forhold til at det går an å gjøre dette rimeligere gjennom bruk av teknologi anno 2022.

Tillit og ansvar gir suksess internt

I dag er også Folkeinvest selv et folkefinansiert selskap med 160 investorer i ryggen. To av grunnleggerne er fortsatt engasjert i styret, og da de i 2017 trengte noen til å jobbe fulltid med realiseringen av selskapet, var ikke Øyvind tung å be. Han har tatt med seg stifternes erfaringer, men også egen bakgrunn fra Forsvarets spesialkommando har vært avgjørende.  

- I Forsvarets Spesialkommando jobbet vi i små grupperinger for å oppnå strategiske mål. I Folkeinvest er vi også en gruppe mennesker som skal oppnå store resultater sammen. Jeg er opptatt av å gi folk like muligheter og spillerom til å gjøre det de ønsker. 

Øyvind trekker fram verdier som mangfold og tillit som viktige i byggingen av selskapets kultur.  

- Og opplevelsen av at resultatene er kollektive, skyter kommunikasjonssjef Amalie Holt inn. 

Holt har vært en del av selskapet siden 2019, og mener Folkeinvests interne arbeid har vært avgjørende for deres suksess eksternt. 

- Å ha tillit til hverandre og gi ansvar tidlig, dette er kriterier som må være til stede internt for at vi skal lykkes eksternt. Vår gjennomføringsevne er også et resultat av dette. Vi har bygget Folkeinvest sten på sten på sten. Det finnes ingen snarveier til målet. 

Nå kommer kvinnene på banen 

For Folkeinvest er det et viktig mål at aksjemarkedet i større grad skal reflektere demografien i befolkningen generelt. Fra 2020 til 2021 vokste andelene kvinnelige folkeinvestorer med 270 prosent. Engasjementet øker hos både Amalie og Øyvind når temaet kommer på banen: 

- Hvorfor er det vanskeligere å investere hvis du er kvinne? Hvorfor er det vanskeligere å investere dersom du ikke har 500 000 i fri kapital? Dette er spørsmål det er betimelig å gjøre seg noen tanker rundt, sier Amalie. 

Øyvind mener det er positivt for utviklingen i aksjemarkedet at andelen kvinnelige investorer nå øker. 

- Det er ganske godt dokumentert at kvinner er mer forsiktige, sprer investeringene litt mer, og er litt mer tilbakeholden på beløpene. Og global statistikk viser at det gir vel så god effekt. Det synes jeg vi ikke trenger å skjule. Men da må de på banen der det skjer.  

Han illustrerer dette med et typisk eksempel han ofte har erfart. 

- Hvis jeg tipser en familie om Folkeinvest, og en måned senere ser at de har investert 5000 kroner i et selskap; hvem har da gjort det? Det er typisk mannen i familien, og gjerne under eget navn, som gjør at dersom investeringen tar av og de skiller seg, så får han hele avkastningen på en investering gjort av fellesøkonomien. Hvorfor er det slik? Kvinnene svarer gjerne at «det er jo han som styrer økonomien». Og det må vi få gjort noe med. 

Vil gi alle ideer en mulighet 

Mangfold er også viktig i Folkeinvest sin strategi. Det er ikke deres ansatte som tar stilling til om de bedriftene som søker kapital har en god forretningsidé eller ikke – det er det derimot folket som gjør. Folkeinvest minner litt om Stjernekamp for bedrifter - hvem som lykkes er ikke gitt på forhånd. 

- Vi har ikke et panel som bestemmer hvem som får lov. Her er det folkets røst som bestemmer. Vi er ikke noe idépoliti, forsikrer Holt.  

I 2021 fikk 60 bedrifter sjansen etter en nøye gjennomgang av selskapene. 53 kampanjer nådde sitt mål om kapitalutvidelse, deriblant en lokal potetgullprodusent, en digital læringsplattform, ny teknologi for kreftutredning og vertikale, levende plantevegger. Til sammen hentet bedriftene 330 millioner kroner fra folket i 2021.

53 av 60 kampanjer hos Folkeinvest nådde sine kapitalmål i 2021.

I begynnelsen av februar ble Folkeinvestrapporten 2021 lansert. Foto: Folkeinvest AS.

Øyvind påpeker at til tross for at det er stor spredning i kampanjer som lykkes, så er teknologi hakket mer interessant enn andre bransjer. 

- Folk synes det er spennende med prosjekter hvor teknologi løser en utfordring det tidligere ikke var mulig å løse da teknologistandarden var lavere. Det har folk litt tro på virker det som.  

Folkeinvestrapporten 2021 viser at investorene er opptatte av innovative ideer og løsninger. Amalie forteller at folk flest også er verdisentrerte i sin beslutning om investering. I Trøndelag går hele 85 prosent av kapitalen til trønderske bedrifter.  

- Trønderne har et varmt og bankende hjerte for Trøndelag. Dette er ganske unikt. 

Klare for å erobre Skandinavia 

Fra kontorene i Trondheim sikter Folkeinvest seg nå inn mot nye markeder. Etter to år med drift under koronatiltak føler Øyvind og Amalie seg trygge på at de kan inspirere vanlige folk også utenfor Norges grenser til å investere.  

- Over 96 prosent av kundene vi har hatt de siste to årene har vi jo ikke møtt fysisk. Vi har bevist at Folkeinvest fungerer uten å møte kundene her i Trondheim. Vi har jo intensivert undersøkelsesplikten vår på de digitale flatene, men det har fungert godt. 

I løpet av 2022 kan også vanlige folk i Danmark og Sverige plassere ønsket kapital i norske bedrifter. Øyvind er ikke tilbakeholden når han kommer med sine spådommer om suksess i disse markedene:  

- Vi tror det er muligheter der. I Danmark er det kun utenlandske aktører innenfor vårt domene som prøver seg, og vi ser jo vi at vi har ganske gunstige priser i forhold til dem. I Sverige har er det to sentrale aktører som nå har slått seg sammen, og de er også dobbelt så dyre som oss. Så jeg tror det kan være spennende muligheter, for å være litt forsiktig.