Månedens bedrift: Manpower

Publisert

Regiondirektør i Manpower i Midt- og Nord-Norge, Solveig Finboe og distriktsleder i Trøndelag, Pål Strøm.

Det som begynte som et amerikansk vikarbyrå for kvinnelige sekretærer er nå et verdensomspennende rekrutteringskonsern. For trettende gang ble Manpower Group i år kåret et av verdens mest etiske selskaper. Fra Trondheim leder Solveig Finboe arbeidet med å finne de riktige hodene og hendene til trønderske arbeidsplasser. Med en vekst på 25 prosent det siste året er ikke Manpower bekymret for å være ute av business med det første.

En døråpner inn til arbeidslivet  

Manpower Groups kontorer på Solsiden i Trondheim huser rundt 50 ansatte. Her arbeider alle med samme produkt: folk. Regiondirektør Solveig Finboe gløder når hun får fortelle hva Manpower er og gjør. 

- Vi er arbeidsgiver for mange tusen faste ansatte som jobber ute i ulike virksomheter. Det Manpower tilbyr er fleksibilitet og kompetanse, både for våre kunder og ansatte. Kundene ringer til oss fordi det skal være enkelt. De jobber med sin kjernevirksomhet, og vår kjernevirksomhet er å finne folk. 

Manpower leier ut faste ansatte til oppdrag i både private og offentlige virksomheter i regionen. I dag har selskapet faste ansatte ute i 726 aktive oppdrag. Solveig forteller at Manpower står på tre ben i møte med kundenes behov; rekruttering til midlertidige stillinger, rekruttering til faste stillinger, og kompetanseutvikling. For deres ansatte er Manpower en vei inn i arbeidslivet. 

- Vi er rett og slett en døråpner, en karrierevei, broen over til neste jobb. Ofte er vi en aktør de jobber hos en periode av livet, fram mot at de lander i den karrieren de vil. Men mange bruker oss på nytt og på nytt.  

Kollega Pål Strøm, distriktsleder i Trøndelag og ansatt i selskapet siden 2011, skyter inn at Manpower dekker et behov ikke bare kundene trenger, men også de ansatte; fleksibilitet.  

- Vi har jo noen som jobber i oppdrag for oss i perioder, så er de ute og reiser, for så å komme tilbake og jobbe en periode igjen. Vi gir dem den fleksibiliteten de trenger. Vi mennesker er jo forskjellige. 

Ved hjelp av kompetanse, sertifiseringer og en liten dose magefølelse hjelper Solveigs ansatte med å matche kunders behov og mennesker med riktig kompetanse. Punkt én for å begynne som rekrutterer hos Manpower er å være en «people person». 

- Mennesker setter raskt andre mennesker i bås.  Men det å undersøke litt mer, være nysgjerrig utover det første du ser, ikke la deg ødelegge av førsteinntrykket. Det å lære den måten å undersøke mennesker på, for å gjøre seg kjent med det man ikke ser, det blir vi nok gode til i denne jobben. 

Solveig nikker, og mener det er særlig én ting som gjør henne lykkelig i jobben, og som hun tror driver de andre ansatte. 

- Det er når jeg hører mine ansatte ringe folk og si «du ble valgt, du fikk jobben!». I den andre enden sitter kanskje noen som har vært spent og usikker. Den matchingen vi holder på med hele tiden, og den lykken man føler når kunden får hjelp og kandidaten får en mulighet, det tror jeg driver alle som jobber her.  

Grethe, Rune, Solveig, Pål, Andrea og William i kontorfellesskapet på Solsiden.

Å jobbe for ett av verdens mest etiske selskaper 

Manpower har tretten ganger blitt kåret til et av verdens mest etiske selskaper. Internasjonalt har selskapet vunnet flere kåringer innen bærekraft, inkludering og mangfold. Solveig mener det ikke er en tilfeldighet. 

- Det er fordi vi jobber med det. Vi jobber med inkludering, vi jobber med mangfold, vi jobber med finne nye løsninger sammen med kundene. Hvis vi gjorde det fordi vi måtte, fordi noen andre fortalte oss det – da hadde vi ikke fått det til. Vi har sagt at vi skal sitte i front, være med å sette agendaen, også for bransjen.  

Solveig mener Manpowers sikkerstikk er folkene som jobber i selskapet. 

- Jeg tror du kan ha prosesser, systemer og strukturer i haug og dung rundt deg, men det er folkene som avgjør. Det er innholdet og kulturen.  

Pål mener selskapets verdier og transparens fra toppledelsen i USA og ut i verden, gjør det mulig å være etiske og samtidig utfordre «status quo».  

- Det som imponerer meg litt også er at vi kan være etiske, men samtidig være innovativ og teste grenser. Vi klarer den balansen fordi vi har noen kjerneverdier i bunn, og de lever vi etter, mener Pål.  

-Ikke tale om jeg skal søke jobb som regiondirektør 

Kulturen i Manpower regionalt har Solveig vært med på å skape siden 1998, da hun først begynte som konsulent i Manpower. En endring i selskapets strukturer åpnet etter hvert opp for muligheten til å søke på jobben som regiondirektør.  

- Og det hadde jeg selvfølgelig bestemt meg for å ikke gjøre. Da jeg fikk første spørsmål, sa jeg «ikke tale om».  

På denne tiden var Solveig alene med små barn, og hun så det som umulig å ta på seg jobben. Hun krediterer sin mor som mye av årsaken til at hun til slutt valgte å takke ja. 

- Hun gjorde noen grep som gjorde at hun kunne være barnevakt da jeg var ute på reise. Og så hadde jeg en stor stasjonær-PC hjemme, slik de var på den tiden. Da kunne jeg jobbe hjemmefra på kveldene når barna sov.  

Siden 2008 har Solveig ledet arbeidet i Midt- og Nord-Norge. På veien har hun gjort seg opp klare meninger om hva hun bidrar med til bedriftskulturen, og hva hennes bidrag som leder er. 

- Det viktigste jeg kan gjøre som leder er å ikke hindre folk fra å gjøre en god jobb. Drivkraften min er å være med å påvirke, og å rydde litt vei for det som hindrer oss fra å gjøre den beste jobben for kunder og kandidater. Og så kjenner jeg en arbeidsglede når vi bestemmer oss for noe og setter oss noen mål.  

Møter kompetansemangel med nye ideer 

I jobben som regiondirektør har Solveig møtt noen utfordringer på veien. En av de største nå er kompetansemangel. NHOs kompetansebarometer viser at 2 av 3 bedrifter i Trøndelag ikke får tak i arbeidskraft med riktig kompetanse. Kampen om talentene og mangel på folk har også Manpower fått kjenne på kroppen. 

- Til tross for denne kampen har vi så langt klart å dekke opp. Vi har klart å dekke opp mye mer på både innleie, og fire ganger så mye på fast ansettelse sammenlignet med i fjor. Det betyr at vi klarer å finne folk enda. Men hvert enkelt oppdrag krever mer. Alle sitter og jobber med samme «umulige» oppgave, sier Solveig.  

Siden januar i år har Manpower ansatt 171 nye mennesker i Trondheim. Det hadde ikke Solveig trodd de skulle få til. 

- Jeg husker at vi gikk inn i julen i fjor og at de ansatte sa at «nå er det tomt. Nå er det nesten ikke folk å finne». Og så får vi forespørsel på forespørsel, og da hiver vi oss rundt og finner den riktige kompetansen. Og så langt har vi klart å dekke det de spør om. Og da er det like spennende og like gøy hver gang. 

I løpet av koronapandemien leide Allskog inn skogplantere via Manpower.
Det ble en stor suksess.

Pål er ikke i tvil om hvordan de får det til gang på gang. Svaret er kombinasjonen teknologi og kreativitet. Og en liten dose nytekning. 

- Gjennom de siste to årene med pandemi har vi lært oss å bruke teknologi enda bedre. Nå handler det om at vi må opprettholde denne utviklingen. 

Solveig mener de ansatte også har blitt enda mer kreative i hvordan de finner gode folk til oppdrag.  

- Tidligere har vi kunnet lyse ut en stilling og få mange kvalifiserte søkere. Slik er det ikke lenger. Vi må tenke mer kreativt. Bruke nettverket vårt. Se hvordan vi kan nå ut til yngre på vei ut i arbeidslivet.  

Pål mener evnen til å utfordre kundene på hvilken kompetanse de faktisk trenger også er en del av løsningen på kompetanseutfordringen. 

- Vi har jo klart å skaffe mange, men vi har ikke alltid klart å skaffe akkurat den kompetansen kundene sier de skal ha, men da har vi også utfordret dem til å tenke mer på personlige egenskaper. Hvis man har de riktige personlige egenskapene for jobben og har en interesse for jobben, da lærer man raskt.  

For å holde seg oppdaterte har Manpower til enhver tid studenter inne på internship. Noen har også endt opp som ansatte i selskapet i etterkant.  

- De tar jo ting så raskt. Og så tenker de litt annerledes. De utfordrer oss og får oss til å reflektere over hva vi gjør, fremfor å bare gjøre. Hvis noen tror vi tar inn studenter for å være snille med dem, så er svaret like mye at vi lærer av å ha dem her, avslutter Pål.