Månedens bedrift: Sirken

Publisert

Gründerne Ingvar Aune og Peter Totland foran pilot-containeren til Sirken. Foto: Sirken.

GJØR OMBRUK LØNNSOMT: Ved hjelp av en selvbetjent container gjør Sirken avfall til ombruk. Pilotprosjektet ble en suksess, og nå har gründerne hentet åtte millioner kroner for å utvide til åtte containere i 2022. - Selskapene i byggebransjen sparer deponikostnader og får bedre klimaregnskap, vi klarer å drifte et selskap, sluttbrukeren får kjøpe billige varer, og miljøet tjener på det. Det er vinn-vinn, mener gründer Ingvar Aune.

Start-up-eventyret Sirken begynte med at Ingvar Aune og Peter Totland fra Stjørdal satte inn en rubrikkannonse i lokalavisa med ønske om å kjøpe brukt landbruksutstyr. Dette fant de raskt ut at det var penger i. Da koronapandemien traff i mars 2020 ble Ingvar permittert fra salgsjobben - og det var da gjenbruksideen skutte fart for fullt. 

Hentet inspirasjon fra en campingstol på Heggstadmoen

- I starten av permitteringstiden brukte jeg mye tid i møbelverkstedet framfor å sitte hjemme i sofaen. Etter å ha bygd noen møbler tenkte jeg; disse møblene kan jo strengt talt bygges av avfall, forteller Ingvar.

På jakt etter brukte taklekter tok Ingvar turen til gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen i Trondheim. Her møtte han en nedslående realitet.  

- Jeg fikk raskt beskjed om at taklektene i containeren var ulovlige å ta de med seg fordi de regnes som avfall. Da satte jeg meg ned på en campingstol og ventet på at noen skulle komme kjørende med taklekter på en henger, slik at jeg kunne ta dem før de ble avfall. Jeg tenkte med en gang at dette er jo voldsomt tungvint!

Det første frøet var sådd. Ingvar engasjerte seg raskt i en regional arbeidsgruppe for økt materialombruk. Alle utregninger om lønnsomheten i ombruk var ubestridelige: i alle tilfeller var det billigere for byggentreprenører å deponere overskuddsmateriell framfor å gjenbruke dem. 

- Da ble spørsmålet mitt; hvordan kan vi redusere kostnader som frakt, lagerleie, lønn og administrasjon på en enkel måte, slik at ombruk faktisk blir lønnsomt?

Fant løsningen i en ombygd shippingcontainer

Etter noen samtaler med barndomskompisen Peter ble svaret Sirken; en flyttbar container, hvor privatpersoner kan låse seg inn og kjøpe overskuddsmateriell fra byggeplasser til en kraftig redusert pris. Via Sirkens nettsider kan kundene til enhver tid se hvilke varer som er tilgjengelige i containeren. 

Se video for å bli med inn i Sirkens pilotcontainer.

Valget om å ta i bruk en ombygd, selvbetjent shippingcontainer som løsning var enkel, forteller Ingvar.

- En container er billig lagerplass òg den kan fraktes til der problemet oppstår, i stedet for å frakte rundt på problemet. Vareflyten blir også veldig effektiv med en selvbetjent løsning, og administrasjonskostnaden er lav.

Han understreker at det også er viktig for bedriften at kundene får en god opplevelse når de handler hos Sirken.

- Sirken må ikke bli bare en iskald og kjedelig container, men gi butikkfølelse og samtididig være brukervennlig. Jeg har for eksempel lyst til å installere høyttalere og spille musikk i containerne, slik at kundene kan få en kul opplevelse når de er der, sier Ingvar.

Bedriftens første container ble bygd opp med bærekraft i tankene i alle ledd. Neste steg for gründerne var å finne overskuddsmateriell å fylle containeren med. 

Gjør ombruk lønnsomt for byggebransjen

For å få tilgang på overskuddsmateriell til gjenbruk var Sirken avhengige av et samarbeid med aktører i byggebransjen, en bransje som i 2020 genererte 2 135 747 tonn avfall nasjonalt.

På kort tid sikret Sirken seg samarbeidsavtaler med flere store entreprenører og byggherrer i Trondheimsområdet. Sirken står for transport av containeren ut til byggeplassene, og samarbeidspartnerne betaler en leiepris per måned til Sirken, som igjen gir kick back av omsetningen tilbake, forteller Ingvar.

- Hovedfokuset vårt har alltid vært å gjøre det lønnsomt for bedriftene å kvitte seg med overskuddsmateriell. Det har vært altfor billig å kaste, og nå endres dette. Hos oss er det eneste de forplikter seg til å faktisk spare penger.

Vi er egentlig bare en avansert form for sorterere – en materialmegler, som samarbeidsbedriftene så fint kaller oss.

Ingvar Aune

Ingvar beskriver Sirken som en innovatør i byggebransjen – en bransje som er i rivende utvikling, men som fremdeles krever manuell håndtering av materiell. Sirken blir dermed bindelettet mellom de som har for mye og de som trenger mer, mener Ingvar.

Som bindeleddet mellom byggentreprenører og forbruker er Sirken avhengige av avtaler med entreprenørene i området. Ingvar forteller at de har blitt møtt med stor interesse.

- Nå sitter de egentlig bare og venter på at vi skal få stablet på bena flere containere, og få infrastrukturen i hele systemet til å gå rundt.

Blir materialmeglere på fulltid

Ingvar er entusiastisk når han forteller at både han og Peter nå har sagt opp sine fulltidsjobber, og nå går en framtid i vente som materialmeglere på fulltid. Ambisjonene for Sirken er høye.

- Vi ser på oss selv som en nasjonal løsning. Etter å ha brukt litt tid på å finne ut om dette er bærekraftig i stor skala er vi nå klare til å gi gass, sier Ingvar entusiastisk.

I februar hentet gründerne åtte millioner kroner for å bygge Sirken videre. Nå er de i gang med å produsere åtte nye containere som skal settes ut på byggeplasser i løpet av 2022. Disse bygges lokalt på Åsen i Levanger. Ingvar forteller at de er opptatte av bærekraft i alle ledd når de nå bygger flere selvbetjente containere.

- Vi bruker enturscontainere (one trip shipping containers) som er vind- og vanntette. Vi bruker kun bærekraftige produksjonsmetoder for elektrisitet, og resten er jo vanskelig å ikke gjøre bærekraftig. Det ser kanskje enkelt ut på overflaten, men alle komponenter er veldig gjennomtenkte, forsikrer han.

Ingvar forteller videre at Sirken i år har ambisjoner om å ansette en person som skal ha overordnet ansvar for containerne og materialflyten, og finne et sentrallager som også skal være selvbetjent. Gründerne er spente på veien videre for Sirken.

- Forhåpentligvis er det nok overskudd av materialer til at vi får det til å gå rundt. Dette med ombruk er jo ikke en ny og uprøvd idé - men vi har blandet inn litt teknologi, sunn fornuft, og tenkt annerledes om hvordan vi kan løse problemene.

Ingvar er tydelig på at både bedriftene og forbrukerne må bygge om tankesettet rundt sirkulærøkonomi og bærekraft hvis vi som samfunn skal lykkes med dette.

- Bærekraft handler jo i bunn og grunn om sunn fornuft. Vi kaster latterlig mye avfall i Norge, men vi må ikke bruke forbrenningsanleggene våre – vi kan gjøre andre ting. Ombruk er en del av løsningen.