Kommune NM - Orkland hevder seg!

Publisert

Ordfører Oddbjørn Bang (Sp) og regiondirektør Guro Angell Gimse. Foto: NHO Trøndelag.

NHO sitt årlige kommune NM rangerer norske kommuner etter ulike mål. I årets kommune NM har en rekke trønderske kommuner utmerket seg i positiv forstand. Denne høsten skal dere få lære mer om disse kommunene. Både om hvordan de har lyktes tidligere, og hvordan de skal arbeide for også å lykkes i fremtiden.

Første kommune ut er Orkland kommune!

Orkland kommune er en stor næringskommune, og har gjennom flere år utmerket seg som en kommune hvor det legges godt til rette for næringslivet. Kommunen har opplevd stor vekst og etableringen av nye bedrifter som Norsk Kylling og Isfjord, har ført til betydelig vekst innen privat sysselsetting.

Orkland utmerker seg også spesielt innenfor kategorien "Andel sysselsatte med fagbrev". Dette viser at kommunen har lyktes godt i arbeidet med å få flere til å søke på yrkesfag. I årets inntak til videregående opplæring søkte faktisk over 70% av elevene på yrkesfag i Orkland.

Arbeidet med næringsvekst i Orkland har blant annet skjedd under ordfører Oddbjørn Bang (Sp), som har ledet kommunen siden sammenslåingen i 2019. Bang var også ordfører i gamle Orkdal kommune. Bang mener det viktigste for å sikre næringsvekst er å si ja til næringslivet.

"Det viktigste når næringslivet kommer og skal ha tjenester av kommunen er at vi sier ja, alltid."

Regiondirektør Guro Angell Gimse i NHO Trøndelag er imponert over arbeidet som er blitt gjort i Orkland kommune.

"Det er tydelig at kommunen har lyktes godt i arbeidet for å gi næringslivet gode vilkår for å vokse. Her tenker jeg mange kommuner kan lære mye!"