Regjeringen snur om friskolene!

Publisert

Onsdag 08. november arrangerte friskolene i Trondheim en demonstrasjon mot regjeringens planer om å kutte i støtten til landets friskoler. Flere hundre barn fra flere friskoler deltok, og det ble holdt appeller fra blant annet leder i Oppvekstkomiteen i Trondheim kommune. Etter demonstrasjonen fikk demonstrantene en gledelig beskjed!

I regjeringens forslag til statsbudsjett var det opprinnelig tiltenkt å kutte støtten til landets friskoler. Dette vill gjort at mange av skolene ville måtte øke sine egenandeler, mens andre potensielt ville måtte stenge. 

NHO har vært tydelig på at forslaget utgjorde en betydelig fare for skolene, og dermed for norske elevers og familiers valgfrihet.

Dette var altså hundrevis av demonstranter samlet i Trondheim for å markere. Det var derfor stor glede i forsamlingen da beskjeden om at regjeringen snudde kom, en liten time etter markeringen. 

-Det er svært gledelig at regjeringen her har valgt å snu. Friskolene er viktig for å sikre folks valgfrihet og for å sikre mangfold i sektoren, sier regiondirektør, Guro Angell Gimse. 

Spesielt stot bekymring var knyttet til de internasjonale skolene i Trondheim, da knyttet opp til miljøene rundt NTNU og SINTEF. 

Disse kunnskapsinstitusjonene er helt avhengige av tilgang på internasjonal arbeidskraft, og denne arbeidskraften behøver ofte et ekstraordinært tilbud rundt, eksempelvis knyttet til utdanning. 

- For Trondheim som teknologihovedstad er det svært viktig at vi har tilbud på engelske skoler på grunnskolenivå. Dette har vært sentralt for å sikre tilgang på internasjonal kompetanse, sier Gimse.