Sammen for vekst: NHO Trøndelags innspill til kommune- og fylkestingsvalget 2023

Publisert

NHO Trøndelag skal jobbe for å gjøre Trøndelag forberedt på fremtiden. Folk, samarbeid og arealbruk er de tre viktigste områdene vi har identifisert for lokalpolitikken fremover. Vårt innspill til kommune- og fylkestingsvalget handler om hvordan politikere i kommuner og fylket bør legge til rette for dette.

NHO Trøndelag jobber for gode, forutsigbare rammevilkår for bedriftene i Trøndelag. I en usikker verden er det riktig å prioritere grep som sikrer økt stabilitet og forutsigbarhet. Samtidig må vi ivareta både mennesker og miljø, økonomi og demokrati.

Sammen for vekst er NHO Trøndelag sitt innspill til politikere i Trøndelag foran valget i 2023. Folk, samarbeid og arealbruk er de tre viktigste områdene vi har identifisert for lokalpolitikken i årene fremover. Vårt innspill handler om hvordan politikere i kommuner og fylket bør legge til rette for dette i våre region.

Klikk her for å lese vårt politiske dokument.

Se også gjerne NHOs veikart for fremtiden.