Svært bekymret for E6-signaler

Publisert

NHO Trøndelag er svært bekymret for de nye signalene for byggingen av E6 Øst mellom Trondheim og Stjørdal. -4-felt fra Trondheim til Steinkjer er et absolutt krav, sier regiondirektør Guro Angell Gimse.

Tidligere i uken varslet Nye Veier store endringer i prosjektet som skal sikre ny E6 mellom Trondheim og Stjørdal. 

 

-NHO Trøndelag er svært bekymret for at kostnadene har økt kraftig for utbyggingen, men vil advare mot en nedskalering av prosjektet, sier Angell Gimse. 

 

Regiondirektøren mener nedskaleringen er et resultat av feil gjort av Nye Veier og tidligere entreprenør. 

 

-Å foreslå nedskalering for å finne besparelser er en konsekvens av feilkalkulering, forprosjektering som ikke var tilstrekkelig på kostnadsmodeller og avvikling av allerede inngåtte avtaler og forhandlinger på erstatninger til valgt entreprenør. I tillegg kommer samfunnets generelle kostnadsøkninger, sier hun. 

 

Jan-Åge Sneve Gundersen er seniorrådgiver i NHO Trøndelag, og understreker behovet for 4-feltsvei, også på Hellstranda. 

 

-NHO Trøndelag mener at fire felt og god standard er viktigere enn fart. E6 gjennom Trøndelag bør bygges mest mulig enhetlig og unngå for mange løsninger og standardbrudd. 

 

Han er bekymret for konekvensene av byggingen av en vei med for lav standard. 

 

-Det er med å gi bedre kapasitet for gods, næringsliv og ikke minst god beredskap for militær mobilitet. Dette er også god beredskap for framkommelighet ved ulykker på motorveiene.