Næringslivet i Trøndelag

Næringslivet i Trøndelag på 3 minutter

Midt i Norge, men i likhet med resten av Norge i en utkant i globalt perspektiv, ligger Trøndelag. Den trønderske identiteten har lenge vært sterk, og nå har vi også blitt ett fylke. Men det trønderske næringslivet er preget av langt større vyer enn å hevde seg i Norge. Tvert imot er mange av bedriftene i Trøndelag selv aktører i et globalt marked eller leverandører til slike.

En av næringene som har opplevd sterk vekst i årene vi har bak oss, men som fortsatt har et betydelig vekstpotensial er havbruksnæringen. Praktisk talt all laksen blir eksportert til markedene i Europa og Asia. Omtrent halvparten av den direkte eksporten fra Trøndelag er sjømat. Trøndelags konkurransefortrinn for havbruk er mange. Rent og rikt hav, en kyst med fjorder og skjærgårder samt gode temperatur og strømforhold og ikke minst sterke kompetansemiljøer i bedrifter og akademia, gir gode forutsetninger for å skape lønnsomme arbeidsplasser basert på laksen.

Selv om olje og gassindustrien ikke er like dominerende i Trøndelag som i mange andre regioner har vi også sterke forsknings- og bedriftsmiljøer innen petroleum her. På sensommeren 2017 seilte «Ægir», en av understellene som i to generasjoner skal holde oppe «Johan Sverdrup» i Nordsjøen, ut fra Verdal. Visstnok det største som noensinne er bygget for norsk sokkel. Understellet ble bygget på Kværner Verdal, et offshoreverft som har klart seg gjennom oppgangstider og nedgangstider gjennom flere tiår. På Orkanger ferdigstiller Technip FMC rørledninger som skal brukes til produksjon og eksport av petroleumsressursene våre, mens Trondheim har både mekanisk industri og ingeniørmiljøer som leverer til oljeindustrien nasjonalt og globalt. Trondheimsbaserte SINTEFs betydning for lønnsomheten i disse arbeidsplassene er nok like viktig som for havbruksnæringen sin del.

Det globale perspektivet kommer man heller ikke fra hva gjelder reiselivet. Stor lokal interesse hos innbyggere og næringsliv for kortreist mat og øl har gjort det mulig å utvikle et tilbud som nå bidrar til gode genuine opplevelser for turister fra hele verden. Noen kommer for å oppleve ekte gårdsopplevelser med kortreist mat, andre kombinerer det med kultur- og idrettsbyen Trondheim. Uansett er reiselivet i Trøndelag en næring i sterk vekst.  
I Rørvik finner vi også Norveg, som kombinerer havbruk og reiseliv gjennom å ha utviklet et tilbud som inviterer turister på havbrukssightseeing.

Fra Folla i nord til Holla i sør har vi også sterke prosessindustrimiljøer. Verden etterspør mer industrielle produkter og mindre utslipp. Derfor investeres det i å drive mest mulig energi- og klimaeffektivt, noe som også på sikt påvirker lønnsomheten på verkene. Her er ikke bare kundene, men også eierne illustrative for det globaliserte Trøndelag. Selskaper fra Østerrike, Tyskland og Kina driver industriell virksomhet herfra.

Trøndelag er først og fremst mulighetenes region. Her har vi et verdensledende kompetansemiljø innen teknologi og realfag med NTNU og Sintef i spissen. Vi har en sterk industriell kultur og kompetanse innen både prosess-, mekanisk- og matproduserende industri. Trøndelag er på alle mulige måter godt posisjonert til å fortsatt skape vekst i privat sektor.

 

Tord Lien
Regiondirektør
NHO Trøndelag