Regional lansering Samferdselsløftet Foto: NHO

Bedriftenes innspill til Samferdselsløftet

Publisert

-Et blomstrende næringsliv er avhengig av god infrastruktur, gode veier og jernbane er avgjørende, sa Gisle Skansen, administrerende direktør Torp Sandefjord Lufthavn da han innledet møtet på Torp fredag.

Politikere, næringsforeningene og bedrifter var samlet når NHOs Samferdselsløftet ble lansert regionalt hos Torp i Sandefjord.

- Nesten 2 millioner passasjerer har reist fra Torp dette året, vi er der vi var før pandemien i antall passasjerer. Gisle Skansen snakket til politikere og næringslivet, om Torps ambisjoner som krever at det på sikt må tilrettelegges for potensiell vekst som ivaretar flyselskapenes ønsker og videreutvikling av bygg og terminaler og det som gjøres er bærekraftig. Det gjelder hele verdikjeden. I dag kommer tre av fire passasjerer kjørende i bil eller taxi. Scenarioet 20 år frem i tid gir oss et bilde på at kollektivandelen må dramatisk opp. Målet bør være at over 50% av reisende kommer med kollektivtransport til og fra Torp Flyplass. Bedriftene og næringslivet var samstemte i budskapet som ble formidlet til politikerne, Intercity utbyggingen er viktig for regionen. Likestilt med å prioritere E134, veien som binder øst og vest sammen. IC og E134 er de to hovedprioriteringene bedriftene har løftet opp da de ga sine innspill til Nasjonal Transportplan, som skal behandles på Stortinget våren 2024.

Intercity er en god kollektiv åre gjennom byen. Utbyggingen av strekningen Stokke–Sandefjord er nødvendig for å få realisert to tog i timen også sør for Tønsberg og redusere reisetiden mellom Oslo og Skien. Et samlet næringsliv står sammen med Stortingsbenkene og fylket om å få frem viktigheten av å prioritere InterCity, med to tog i timen til Skien.

Strekningen er svært viktig fordi det vil sikre:

  • sikre tilgang på kompetanse til regionen
  • bygger en felles bo- og arbeidsregion
  • fremmer bærekraftige transportløsninger persontransport, godstransport og videreutvikling av industri i det grønne skiftet

 

Det grønne skiftet

Det er mange viktige og store endringer i industrien for tiden. Blant annet overgang til bærekraftig produksjon og produkter, effektivitetsøkning og leveringssikkerhet og stabilitet som er i en global konkurranse hver dag.

-For å kunne ha verdensledende industri i Norge trenger vi derfor samferdsel og infrastruktur som ivaretar effektiv og sikker transport av råvarer og ferdigvarer. Likeledes er industrien helt avhengig av et næringsliv opp- og nedstrøms som også har gode rammevilkår for tilgang til produkter og tjenester. Med mange parallelle store industrielle satsinger i regionen er tilgang på kompetanse helt avgjørende, sa Skjalg Asland fra Herøya industripark da han innledet møtet på Torp.

Felles for alt dette er store krav og forventninger til samferdsel og infrastruktur, både i dag og tiden som kommer.

Vestfold og Telemark posisjonerer seg innenfor eksportrettede verdikjeder som karbonfangst- og lagring, batterier, hydrogen, helse og opplevelsesbasert reiseliv. Bedriftene trenger god tilgang på kompetanse, ansatte som kan reise bærekraftig til og fra jobb. God mobilitet skaper en attraktiv bo- og arbeidsregion. Industrien i Grenland sysselsetter direkte/indirekte mellom 15 og 20 000. Fremover er det behov for å sysselsette 3-4000 mennesker i industrien i Grenland. Skjalg Aasland direktør for marked og forretningsutvikling snakket om industriens behov for god infrastruktur. Varer skal fraktes på en sikker og rask måte. Ansatte skal til og fra jobb. Verden er i endring med grønn omstilling og digitalisering og skal vi komme i mål, så må samferdselspolitikken være god næringspolitikk. Leveransesikkerhet og pålitelighet som leverandør kreves for industrien som konkurrerer i et globalt marked. For prosessindustrien og andre industrier er behovet for effektiv og trygg transport helt avgjørende. Råvarer skal frem i tide, og folk skal reise bærekraftig og raskt. Gode kollektive løsninger og gode veier viktig for hele næringslivet, understreket Aasland.

NHOs Samferdselsløftet

NHOs Samferdselsløfte er bedriftenes innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP), som skal opp i Stortinget våren 2024. Grønn omstilling i transportsektoren krever løsninger som gir lavere utslipp. Ny teknologi og innovative løsninger innenfor sektoren vil gi nye jobber og vekst i lokalsamfunnene, og i Vestfold og Telemark så har bedriftene prioritert prosjekter som de mener er viktigst. NHO legger vekt på at NTP ikke bare er en prosjektplan, men også en realistisk klimagjennomføringsplan og en plan for areal og næringsutvikling.