KAFKA, et sommerbesøk

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Børre Jacobsen, Hege Pflug, Kristin Saga og Ylka Neziri

NHO Vestfold og Telemark har besøkt medlemsbedriften Kafka, en flott restaurant lokalisert midt i Sandefjord by.

I tillegg til veldig god mat fikk vi en hyggelig prat med eieren, Ylka Neziri, og mange av de unge som jobber der. Det var både faste ansatte og- unge med sommerjobb som serverte. For en flott gjeng med unge ansatte.

Kompetansemangel
Eieren har flere ganger tatt opp utfordringer med å få tak i fagpersonell, særlig kokker. Restauranten har gått bredt ut og også søkt utenfor landets grenser når de ønsker nye medarbeidere. -"Før var det enklere, da fikk vi folk fra EØS området som søkte nye utfordringer og bra økonomiske vilkår. Nå får disse sammenlignbare lønnsvilkår i stadig flere land og det er vanskeligere for oss å lokke de til Norge. Samtidig er det veldig tidkrevende å forsøke å hente kvalifisert arbeidskraft utenfor EØS. Prosessen tar for lang tid hos myndighetene" sier Ylka Neziri.

Neziriprosessen på Kafka
I denne restauranten jobber de aktivt med mangfold og inkludering. Unge får en sjanse, flere som har stått utenfor får en sjanse og restauranten har flere med bakgrunn fra andre land enn Norge. En fellesnevner er at eieren ønsker at folk skal lykkes at de skal mestre. Derfor legger de mye innsats inn i å veilede og aktivt lære opp de ansatte. Dette ser vi når vi besøker bedriften. Neziri gjør åpenbart mye for at de ansatte skal kunne klare jobben, og at de skal trives. Det gjenspeiler også den servicen de ansatte gir gjestene som er der. -«Neziriprosessen her på Kafka er merkbar og den er ser ut til å bidra til gode opplevelser i arbeidslivet for de ansatte. De blir inkludert og får viktig erfaring og kompetanse» sier regiondirektør Kristin Saga.

Ringvirkninger (kilde: DnB)
Kafka skaper fantastiske ringvirkninger til samfunnet i løpet av et år. Dette tilsvarer til sammen:
758 tannlege besøk, 3 skoleplasser i grunnskolen, 2 barnehageplasser, 4 tilskudd til drift av fotballbaner, 1 arbeidsplass hos andre bedrifter og 2,5 millioner kroner i kjøpekraft i sitt lokalsamfunn.

Tette kompetansegapet
Målrettet satsing og tilrettelegging for kompetanseheving i arbeidslivet er nødvendig. NHO Vestfold og Telemark jobber for å styrke arbeidslivets behov for relevant kompetanse. Fokus på rekruttering for å sikre at vi har kompetansen vi trenger for fremtidens jobber.

NHO mener at fylke og kommuner bør:
-Samarbeide tettere med NAV og bedriftene om å kvalifisere arbeidssøkere slik at de møter bedriftenes behov for arbeidskraft. Arbeid, helse og utdanning må ses i sammenheng
-Tilby arbeidsrettet språktrening for å gi tilgang til det norske arbeidslivet for flyktninger
-Få til målrettede kvalifiseringsløp tilpasset behovene til bransjer og næringer som trenger arbeidskraft. Behovene vil variere fra sted til sted, og forutsetter et tett samarbeid mellom næringslivet og myndighetene