Anleggsgartnere tar ansvar

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

På vegne av bransjen signerte Ruben Høie en tre-års samfunnskontrakt med videregående skoler om rekruttering og læreplasser.

Dagens tips fra NHO: Se hva anleggsgartnerne gjør for å rekruttere søkere til faget!

Nærings- og arbeidsliv mangler fagfolk, men påtar seg i for liten grad seg ansvar for å drive opplæring. (De etablerte lærebedriftene er supre!) Politikere tilbyr frihet og lar elevenes ønsker i sterk grad styre dimensjoneringen. Resultat? Sammenlignet med OECD-land har Norge lav gjennomføring for de som velger yrkesfag og et gap mellom det som tilbys av skoleplasser og det som faktisk finnes av lære- og arbeidsplasser.

Det er politikerne i fylkestinget som er «eiere» av de offentlige videregående skolene i Vestfold, og administrasjonen på fylkeshusene og rektorene som drifter og leder skolene.  NHOs råd til skoleiere og ledere er  å være mer nysgjerrig på hvordan anleggsgartnerne jobber med rekruttering til skole og lærebedrift og samarbeider om elevenes vei mot fullført og bestått.

På Gjennestad og Nome videregående skoler jobber lærebedriftene og skolen sammen - hele veien i 4-årsløpet som en yrkesfaglig utdanning er. Skolen og lærebedriftene erkjente at de alene ikke hadde kompetanse og tid til både å gi opplæring - og rekruttere nye elever og lærlinger. Gjennestad bestemte seg i 2017 for å takke ja til bransjens tilbud om en forpliktende avtale om samarbeid om besøk på ungdomsskoler og praksis i bedrift for elevene.

Variert aktivitet vises i tradisjonelle og sosiale medier, koordinert og kvalitetssikret av konsulentselskapet Berg Allum med profilen «jobbute.no». Strategisk tenking og digital markedsføring er nødvendig i dag for å treffe søkere og motivere for valg av utdanning, og bedriftene er villige til å ta regningen.

Skolene og bransjen finner på denne måten søkere med rett engasjement og jobber sammen slik at flest mulig elever går ut av skolen med lite fravær og bestått i alle fag. Hvis de i tillegg får karakteren 3 eller bedre i programfagene, er de også garantert læreplass. Skolene får stadig flere søkere og de fleste av elevene velger å bli i faget, ikke hoppe av eller velge bort læretid. Dette skyldes i stor grad engasjerte bedrifter som tidlig gir elevene og lærlingene en betydelig yrkesstolthet.

Samarbeidet har vært tett og forpliktende siden 2017. Det var da et nasjonalt fokus og oppfordring fra regjeringen om å inngå «samfunnskontrakter» som denne. Anleggsgartnerbransjen ønsket å bidra, og Arne-Olav Klevsgård ved Gjennestad var koordinator for arbeidet da, og er det nå. Forrige uke inviterte de til signerering av avtale for tre nye år.

I NHOs kompetansebarometer svarer 52 prosent av medlemmene at de har behov for kompetanse innen yrkesfag for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping. Samme tall finner vi i NAV og i andre organisasjoners undersøkelser. Når landet skal få hjulene i gang igjen etter koronakrisen, trenger vi faglærte for å få til det omstillingsdyktige arbeidslivet som skal ta oss gjennom det grønne skiftet. De som har valgt å ta en praktisk utdannelse besitter en unik og ettertraktet kompetanse.

Mari Sundli Tveit er områdedirektør politikk i NHO og svært opptatt av å bidra til et statusløft for yrkesfagene. Sundli merket seg et «Si ;D»-innlegg i Aftenposten i august. Der skrev Josefine Habberstad at hun opplever at folk «ser ned på» henne og andre som velger yrkesfag. Å forstå viktigheten av fagopplæringen handler kanskje om å få til en holdningsendring gjennom å heve folks kunnskap? Dette jobber NHO med hver eneste dag på vegne våre 28 000 medlemsbedrifter. Dagens innsats var å lære av anleggsgartnerbransjen, og disse folka:

Kilder:

Statistisk sentralbyrå om at Norge fortsatt er i bunnsjiktet når det gjelder gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring

Profilen «jobbute.no» - for trategisk tenking og digital markedsføring som  motiverer for valg av utdanning

18-åringen Josefine Habberstads innlegg i Aftenpostn 30. august 2020