NHO

Innhold

Det handler om å bli plastsmart

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

CEO Kjetil Larsen

Industrien etterspør plast som kan gjenvinnes. Norner i Bamble tester ulike materialer og jobber for å utvikle en sirkulær økonomi i tråd med FNs bærekraftsmål. «Det handler om å bli plastsmarte», sier Kjetil Larsen i Norner

Jobbskaperne

Norner har ansatt 16 nye forskere og ingeniører i 2020 og staben utgjør i dag 77 ansatte fra 12 ulike nasjonaliteter. Høy kompetanse kjennetegner bedriften i Bamble. Med fagområder som materialteknologi og kjemi bidrar Norner til utvikling av bærekraftige løsninger. Selskapet er globalt med kunder i over 60 land og er markedsleder for industrielle FoU-tjenester innen polymerer og kompositter. Polymerer er hovedkomponenten i plastprodukter og finnes i de fleste produkter vi omgir oss med.

Bærekraftig produksjon

I laboratoriet hos Norner gjøres det analyser av ulike kvaliteter av polymerere, pilotproduksjon av plastprodukter og mekanisk testing av produktene. Bedriften ligger i forkant med å utvikle innovative løsninger og retter seg inn mot et grønnere forbruksmønster for å sikre bærekraftig materialbruk. Lavutslippsamfunnet krever at bedriftene skaper sirkulære verdikjeder. Norner ligger i forkant.

Flytende sol

Energi er forutsetning for vekst og jobbskaping. Norner jobber med utvikling av materialer og løsninger for flytende solenergi, og samarbeider med andre FoU- og industriaktører for å få etablert et testsenter for flytende sol i Grenland. Flytende sol som kilde til energi er i sterk vekst over hele verden, og Norge har allerede en god posisjon. Grenland kan tilby testing i et beskyttet og rolig farvann, og aktørene kan over tid studere de ulike elementene som påvirker kraftproduksjonen. 

Våre neste trekk – fremtidens bedrifter

Det er bedriftene som skaper jobbene landet trenger og det er bedriftene som har løsningene på morgendagens klimautfordringer. NHO verdsetter derfor innovative jobbskapere som Norner svært høyt. I det neste tiåret må det skapes 250 000 nye arbeidsplasser i privat sektor, og da trengs et omstillingsdyktig arbeids- og næringsliv.

Norner AS

Norner samarbeider med Alliance to End Plastic Waste

Les mer om NHOs Veikart for fremtidens næringsliv

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: