Det handler om å bli plastsmart

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

CEO Kjetil Larsen

Industrien etterspør plast som kan gjenvinnes. Norner i Bamble tester ulike materialer og jobber for å utvikle en sirkulær økonomi i tråd med FNs bærekraftsmål. «Det handler om å bli plastsmarte», sier Kjetil Larsen i Norner

Jobbskaperne

Norner har ansatt 16 nye forskere og ingeniører i 2020 og staben utgjør i dag 77 ansatte fra 12 ulike nasjonaliteter. Høy kompetanse kjennetegner bedriften i Bamble. Med fagområder som materialteknologi og kjemi bidrar Norner til utvikling av bærekraftige løsninger. Selskapet er globalt med kunder i over 60 land og er markedsleder for industrielle FoU-tjenester innen polymerer og kompositter. Polymerer er hovedkomponenten i plastprodukter og finnes i de fleste produkter vi omgir oss med.

Bærekraftig produksjon

I laboratoriet hos Norner gjøres det analyser av ulike kvaliteter av polymerere, pilotproduksjon av plastprodukter og mekanisk testing av produktene. Bedriften ligger i forkant med å utvikle innovative løsninger og retter seg inn mot et grønnere forbruksmønster for å sikre bærekraftig materialbruk. Lavutslippsamfunnet krever at bedriftene skaper sirkulære verdikjeder. Norner ligger i forkant.

Flytende sol

Energi er forutsetning for vekst og jobbskaping. Norner jobber med utvikling av materialer og løsninger for flytende solenergi, og samarbeider med andre FoU- og industriaktører for å få etablert et testsenter for flytende sol i Grenland. Flytende sol som kilde til energi er i sterk vekst over hele verden, og Norge har allerede en god posisjon. Grenland kan tilby testing i et beskyttet og rolig farvann, og aktørene kan over tid studere de ulike elementene som påvirker kraftproduksjonen. 

Våre neste trekk – fremtidens bedrifter

Det er bedriftene som skaper jobbene landet trenger og det er bedriftene som har løsningene på morgendagens klimautfordringer. NHO verdsetter derfor innovative jobbskapere som Norner svært høyt. I det neste tiåret må det skapes 250 000 nye arbeidsplasser i privat sektor, og da trengs et omstillingsdyktig arbeids- og næringsliv.

Norner AS

Norner samarbeider med Alliance to End Plastic Waste

Les mer om NHOs Veikart for fremtidens næringsliv