Revidert nasjonalbudsjett (RNB) øker ikke tempoet i byggenæringen

Publisert

Regiondirektør Kristin Saga

Foto: Marianne Bjørnsdatter Gärtner Ous

Regjeringen fjerner den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften 1. januar 2025. Det gir forutsigbarhet for mange bedrifter. Samtidig er NHO Vestfold og Telemark bekymret for utviklingen i byggenæringen.

I dag la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Bedriftene trengte nyheten om at den ekstra arbeidsgiveravgiften avvikles. Mange bedrifter er rammet av denne avgiften, som ble innført for å dekke inn økte utgifter, og den koster næringslivet dyrt. NHOs medlemsbedrifter har betalt ekstra for kompetanse, i en tid hvor det har vært krevende for noen bransjer å få tak i arbeidskraft og relevant kompetanse. Samtidig er NHO bekymret for medlemsbedriftene innenfor bygg- og anlegg. RNB ga ingen tiltak for å få opp tempoet i byggenæringen som i dag sliter med lav aktivitet. Norges største fastlands- og distriktsnæring står i en alvorlig markedssituasjon, hvor arbeidsledigheten har økt med 14 prosent fra nyttår.   

-Jeg er skuffet over regjeringens budsjett. RNB inneholder ikke tiltak som kan holde hjulene i gang for byggenæringen. Jeg frykter at vi mister faglig kompetanse som vi sårt trenger i Norge de neste årene. 

Murmester Dag Arne Nilsen, daglig leder for Dag Arne Nilsen 

 

Privat-offentlig samarbeid i helsesektoren 

Samarbeid med private aktører øker tilbudet til innbyggerne og reduserer ventetiden på å få god behandling. Helseminister Jan Christian Vestre sier at regjeringen vil bevilge to milliarder kroner for å få ned køene i helsevesenet. Han sier også at helseforetakene nå skal ha frihet til å benytte seg av de tjenester som finnes, også de private, for å hindre at pasienter må vente på hjelp i uker, måneder og år.  

- NHO har alltid kjempet for at samarbeidet mellom det private og det offentlige må stimuleres heller enn svekkes. Jeg er glad for å høre at regjeringen anerkjenner private helseaktører i RNB, og løfter opp privat-offentlig samarbeid, sier regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark Kristin Saga. 

 

Revidert nasjonalbudsjett skal nå behandles av stortinget, og regjeringen vil søke flertall med SV.