URO

Publisert

NHO regional årskonferanse i Larvik, URO
Konsernsjef Jens Staff, Skagerak Energi sammen med ungdommene på scenen i dialogsamtale

Erik Wold leder dialogsamtalen, Konsernsjef Jens Bjørn Staff, Skagerak Energi, Alaa Hamza (HR-rådgiver), Emma Pedersen, Einar Dahl, Amanda Woie. Foto: NHO

Norsk økonomi klarer seg forbausende bra, sier sjeføkonom Øystein Dørum.

For å sette standarden allerede fra start, var NHOs egen sjefsøkonom Øystein Dørum første innleder på NHO Vestfold og Telemarks regionale årskonferanse på Farris Bad i Larvik. Nærmere 200 mennesker fra næringslivet, politikere og organisasjoner fikk høre Dørum foredra om urolige tider i næringslivet. Med hovedoverskriften «Uro,» var hans budskap at medlemsundersøkelsene forteller oss at pessimismen blant medlemmene fortsatt er stor. Det er dystre utsikter, vi er inne i en mild nedtur, og veldig mange er i arbeid. Ledigheten er nede på 1,6 %. Nedbemanning skaper en bekymring for bedriftene som må si opp folk nå, men kanskje ikke får tak i kompetansen senere. Kostnadsveksten for bedriftene har vært stor, men ser nå ut til å roe seg noe. Dørum mener at vi kan se tegn til at inflasjonen er nær toppen. Samtidig mener han at Norges Bank snart er ferdig med renteøkninger. Alt er med andre ord ikke helsvart, men det er fortsatt grunn til uro.

Sikkerhetspolitikk 

Den norske viseadmiralen og sjefen for Militærmisjonen i Brussel, Louise Dedichen var neste innleder. Hun tok for seg situasjonen i Europa, sett med NATOs øyne. Dedichen viste til NATO sjef Stoltenberg sin tale under NHOs årskonferanse, og sitatet: «Krig er for alvorlig til å bli overlatt til generalene.» Det var et alvorstynget budskap viseadmiralen serverte NHO Vestfold og Telemarks årskonferanse. Russlands invasjon av Ukraina 24. februar for snart et år siden var selvsagt hovedinnholdet. Med Norges beliggenhet og leveranser av olje og gass til Europa, så er vi utsatt. Hun formidlet håpet, men det forutsetter at vi de rette tingene. NATO er i bedre form enn noen gang, og står heldigvis både sammen og sterke. Likevel viser hendelser som det som skjedde i Østersjøen, sabotasjen på North Stream rørene, hvor sårbare vi er. Et veldig sterkt og tankevekkende innlegg fra Dedichen og hun avsluttet med en hyllest til Ukraina, Slava Ukraina! 

Kraften til å endre 

-Energipolitikk har blitt sikkerhetspolitikk. Frem til 2030 skal vi redusere utslippene med 55%. Vi skal omstille leverandørindustrien fra olje og gass til hydrogen og til fornybar. Dette krever kraft, og det samtidig som vi går mot et kraftunderskudd. Dette er krevende for industrien i Norge. Vi trenger landbasert vindkraft for at eksisterende industri skal komme seg gjennom det grønne skiftet, sa Lars Fredrik Bakke, Wood Group Norway AS. Bakke var bekymret for fremtiden og påpekte behovet for gode rammebetingelser. 

Det globale selskapet Wood Group Norway AS, som holder til i Sandefjord og jobber mot landbasert offshore, har 700 ansatte i Norge. De fleste av disse er ingeniører. Vi må ta vare på industrien vi har i dag, og på veien må vi kanskje fjerne noen byråkratiske hindringer. Kan vi bruke en stige, åpne en snarvei for å komme dit raskere, spurte Bakke. For vi har evnen og kompetansen, det står bare på viljen, sa Bakke.

Bærekraft, seriøst? 

Neste innslag på konferansen var en sofadialog hvor Skagerak Energis konsernsjef Jens Bjørn Staff, Alaa Hamza, HR-rådgiver og studentene Emma Pedersen, Einar Dahl, Amanda Woie, ble loset gjennom dialogen av en opplagt konferansier, Erik Wold. Temaet var bærekraft og det var virkelig inspirerende å høre de unges perspektiver. De snakket ikke bare om det grønne, de snakket også varmt om å ta vare på menneskene. I fjor sommer søkte Skagerak Energi etter studenter som ville jobbe i sommerferien med å løse en problemstilling innenfor bærekraft. Dette ble til rapport og Staff er tydelig stolt over arbeidet ungdommene utførte, i tett samarbeid med hele organisasjonen i selskapet. Klimapolitikk er for viktig til å overlates til politikerne, sa Staff. Vi i NHO Vestfold og Telemark mener at Staff og alle de andre i Skagerak var modige som inviterte unge studenter til å se med nye øyne på alle sider av selskapets drift. Kanskje et eksempel til etterfølgelse? 

Hva er din drivkraft? -Veien mot en mer bærekraftig virksomhet.

Virkemidler må til for å nå klimamålene, og da er Fifty5 sin løsning moten en mer bærekraftig virksomhet en del av løsningen. De har utviklet en løsning som hjelper bedriftene med å kartlegge, identifisere bærekraftstrender og forventninger -en vei mot en mer bærekraftig virksomhet. Flere medlemsbedrifter entret scenen. Svein-Erik Figved fra Gen2Energy fortalte entusiastisk om grønt hydrogen satsingen og bygging av produksjonssteder. Her har de engasjert Wood i engineering-prosessen, for de er langt fremme på dette området. Gen2Energy er et ungt selskap, 22 ansatte og langsiktige eiere. Vi fikk også høre fra Get Academy i Larvik som utdanner folk, gir unge den kompetansen de trenger for å komme seg ut i jobb. 

Opplevelsesbasert reiseliv 

Anne-Hege Svartdal fra Visit Telemark tok oss med på en reise om fremtidens reiseliv. Vi velger ikke samme reisemål som før. Nå er det «konsepter», destinasjonsreiser, omsorg for gjester, miljøet og lokalsamfunnet som er i fokus. Reiselivet er et økosystem, sa Svartdal og inviterte næringslivet til felles innsats for bygge attraksjonskraft i fylket. Vi må tiltrekke oss folkene vi trenger, og for å få det til så må vi også ha barnehager, skoler, kultur og møteplasser som gir innhold, sa reiselivsdirektøren.

Privat verdiskaping gir det offentlige muligheter 

-Vi kan ikke dele før vi skaper, det ene kommer før det andre sa Erna Solberg (H). Digitalisering og forenklinger vi gjør nå, skal gjøre det enklere for bedriftene. Høyrelederen brukt mye av sin tid på å minne om at det offentlige ikke klarer seg uten et velfungerende næringsliv. For å få verdiskaping må rammebetingelsene legge til rette for det. Verdiskaping kommer ikke av seg selv. Solberg var veldig tydelig på at offentlig privat samarbeid handler om å skape mer, det handler om at flere skal få et tilbud og det handler om valgfrihet. Solberg viste også til bedriftsbesøket på den lokale kunnskapsbedriften Din Kompetanse, hvor voksne får en sjanse til å forbedre sin kompetanse og kvalifisere seg for jobben de står i eller ny jobb. Solberg sa at denne private skolen er en del av løsningen for å få flere uten kompetanse inn i jobb også og at slike private supplementer til de offentlige institusjonene er bra og at det offentlige burde samarbeide. Mot slutten av innlegget var Høyrelederen opptatt av at valgfriheten ser ut til å forsvinne og var bekymret for at enkeltes tilbud rett og slett blir borte. Dette var et elegant oppspill til neste innlegg.

Offentlige og private aktører i helsenæringen – sammen om å løse morgendagens utfordringer!

 Helseindustrien er i vekst, med en aldrende befolkning og ambisiøse eksportmål, så må vi samarbeide mer på tvers. Veronika Barrabès, styrenestleder i NHO Geneo (landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst) og daglig leder i Novartis Norge, snakket om hvor viktig samspillet mellom det private og offentlige er. Regjeringen avviklet fritt behandlingsvalg ved nyttår, en ordning som ga pasienter valgfrihet i spesialisthelsetjenesten. Hun var bekymret for at færre får et tilbud fremover og at det er de som har mest som kan kjøpe seg ut av de kommende helsekøene.

Russland kriger

Hans Wilhelm Steinfeld, som med sitt viktige foredrag: «Russland kriger» tok oss  med inn i en historisk reise på vei mot Russlands krig mot Ukraina. Med stort engasjement viste han oss at historien har advart oss om Russlands tidligere forsøk på å erobre land. Steinfeld belyste også hvordan Russland ser på Europa og Vesten, en helt annen virkelighet enn vi i Norge oppfatter. Selv om Steinfeld advarte mot Putins planer var han tydelig på at Putin og Russland ikke vil lykkes. Han var sterkt i tvil om at Putin har de våpnene han truer vesten med og inviterte oss inn i en historie som også handler om at det slettes ikke er enighet i Russland om å krige i Europa, særlig stor er uenigheten om å true NATOs land.

Barn av Regnbuen

URO var det bærende elementet gjennom vår regionale Årskonferanse, men likevel var de aller fleste innlederne opptatt av at det, til tross for utfordringene, er håp. Derfor passet det godt at barnekoret Tutti v/Vesta Zabulioniene avsluttet det hele, og for en avslutning det var. Siste sang var Lillebjørn Nilsens Barn av Regnbuen. Den sangen avslutter med linjene «si det til alle barna! Og si det til hver far og mor, ennå har vi en sjanse til å dele et håp på jord.»