Leiarskap og løysingar

20. mar 2024, kl. 09.00–15.00
Hotel Norge by Scandic Ingen deltakaravgift Påmeldingsfrist 15.mars

Velkommen til Leiarskap og løysingar - regional årskonferanse i Bergen den 20. mars. Norge har store ambisjonar for nye næringar og auka eksport. Grøn konkurransekraft, kunstig intelligens, digitalisering og europeisk samarbeid blir endå viktigare. Men kva er Vestland sin plass i dette? Kor skal vi? Og kven tar leiing og set retning?

Årskonferansen er  møteplassen mellom deg og politikarane. Politikarane vil høyre kva du forventar av dei. Her kjem politikk, næringsliv og akademia  saman for å finne løysingar og vise leiarskap.

Tema for dagen:

  • Grøn konkurransekraft og utsleppskutt
  • Digitalisering og kunstig intelligens
  • Kompetansegap og utanforskap
  • Internasjonalt samarbeid og EØS

Du får mellom anna treffe innleiarane i bildene under.

Dagen før konferansen den 19. mars inviterer vi til  kurs i kunstig intelligens og  årsmøte i NHO Vestland .

Partnarskapen

Regional årskonferanse blir arrangert i samarbeid mellom NHO Vestland, NAV, Innovasjon Norge Vestland, Agenda Vestlandet og Sparebanken Sogn og Fjordane.

Program for dagen

09.00 Velkommen til regional årskonferanse
Arne Sæterbakken, leiar finans Sparebanken Sogn og Fjordane
Innledning av Kristian Enger. Panelsamtale med Knut Arild Flatjord fra SFE, Einar Vaage fra Eide Fjordbruk og Kristin Aadland fra BKK.
Statsforvaltaren i Vestland
10.30 Pause
Aslak Sverdrup, Innovasjon Norge Vestland.
Ledes av Nicoline Wiederstrøm, ansvarlig for internasjonale relasjoner i Bergen Næringsråd. Paneldeltakere: Gerda Fuglerud, Oleana, Arne Hammer, Karsten Moholt og Anri Håvard Hebib, Corvus.
11.30 Lunsj
12.20 Gunn Kvaale
Ved Statsråd Karianne Oldernes Tung
Ledes av Frode Nergaard Fjeldstad fra Agenda Vestlandet. Paneldeltakere: Statsråd Karianne Tung, Hilde Ulvik Hordnes i Dynamon og Sondre Eide i Eide Fjordbruk
13.20 Pause
Jeanett K. Flatøy Global HSEQ Manager, Framo.
Fpu: Patrik Johnsen. Grønn ungdom: Frøya Skjold Sjursæther. AUF: Oda Medhus. KrFU: Sondre Harestad. Senterungdommen: Stine Fjellkårstad.
Ledes av Siri Løken, NHO. Panelsamtale: Marte Mjøs Persen fra AP, Aleksander Heen fra SP, Dag Inge Ulstein fra KrF, Alfred Bjørlo fra V, Liv Kari Eskeland fra H og Silje Hjemdal fra FrP.
Lisbeth Nærø, nyvalgt styreleder i NHO Vestland og adm. dir. i Fana Sparebank.