NHO

Innhold

Næringslivet i NHO Vestlandet

E 39 Hordfast

 En fergefri vei mellom Bergen og Stavanger (Rogfast / Hordfast) vil gi besparelser på over 490 millioner kroner årlig. Prosjektet har gjennomgått ekstern evaluering som fastslår at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. NHO Vestlandet mener Hordfast må få oppstart senest i 2019.
Selskapet Hordfast AS ledes av Øyvind Halleraker som daglig leder.

Aksjon Lærebedrift

Aksjon Lærebedrift Hordaland er et felles prosjekt mellom NHO Hordaland, LO Hordaland og Hordaland fylkeskommune. Målet er å øke antall læreplasser i fylket, og arbeide for å nå målene i Samfunnskontrakten.
NHO Vestlandet jobber aktivt for at lærlingetilskuddet skal økes på linje med en vanlig skoleplass

 

Reiselivet på Vestlandet

NHO Reiseliv Vest-Norge dekker fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, med kontorsted hos NHO Vestlandet i Bergen.

Regionkontoret og regionstyret har gjennom de siste årene vært særlig opptatt av å etablere kontakt og samarbeid med lokale politikere og kommunale- og fylkeskommunale administrasjoner.

Gode rammebetingelser knytter seg mye til politikernes kunnskap og oppfatning av reiselivsnæringen, derfor er det viktig at næringen selv tar initiativ og gjennom dette skaper et godt kontaktnett utenfor «egne rekker».