NHO

Innhold

Vi mener

 1. Vi mener

  Stå fast på samferdselsprioriteringene

  Media har siste uken flommet over av omkamper på samferdselsprosjekter i Hordaland. Valgkampen har medført at mange politikere nå setter alle prosjekter i spill. Dette er en farlig strategi som medfører at resten av Norge «tar» midler som allerede er lovet for bruk i vår region. Og for næringslivet skaper dette en uforutsigbarhet som vi på det sterkeste vil advare mot.

 2. Vi mener

  EØS – 25 år med stabilitet

  EØS handler selvsagt om markedsadgang. Men det handler også om så mye mer. Det er vår plass i det vestlige systemet, det er vår sikkerhet og våre verdier. Dette er ikke tiden for å spille hasard med vår viktigste avtale. Vi er europeere og vi må hegne om EØS-avtalen, skriver regiondirektør Tom Knudsen i denne kronikken.

 3. Vi mener

  Jobbskaparane er livsviktige for distrikta

  Dei som tek risiko og jobbar døgnet rundt for å starte og drive bedrifter kringom i lokalsamfunna våre, får skjeldan den honnør dei fortener. Dei er jobbskaparane våre, dei som skaffar arbeid til lokalbefolkninga, som bidreg til oppretthalding av skular, barnehagar og butikkar, og som syter for viktig skatteinngang til kommunane.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: