Foto:

Ber regjeringen innføre koronapass

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Slik ser deler av et koronapass ut. Det viser at personen er vaksinert. Foto:

Siden 15. desember 2021 har vi levd under strenge smitteverntiltak, blant annet påbud om hjemmekontor, krav om munnbind og skjenkestopp i hele landet. Skjenkestoppen har ført til at mange virksomheter, særlig innen uteliv/reiseliv har måtte stenge ned. Regjeringen skal nå fire uker etter ta en ny vurdering av hva som vil gjelde framover. NHO mener koronasertifikat snarest bør tas i bruk.

- Vi mener bruk av koronasertifikat må til for å få opp aktiviteten igjen på en god og trygg måte. Det vil  beskytte de uvaksinerte mot å bli smittet og bli alvorlig syke, og beskytte helsevesenet mot overbelastning, sier fungerende regiondirektør i NHO Viken Oslo Benedicte Røer.

- Arbeidsgiver har et ansvar for å beskytte de ansatte mot skade og alvorlig sykdom. Per nå kan ikke koronasertifikat brukes i arbeidssammenheng uten videre, men denne diskusjonen bør settes i gang, sier Røer

Må gjøres smidig og omtenksomt

Utfordringen så langt har særlig vært usikkerheten knyttet til i hvilken grad vaksinerte smitter og blir smittet av omikronvarianten. Det var dette som gjorde at helsemyndighetene ikke anbefalte innføringen av koronasertifikat i desember. Regjeringen har nå bedt fagetatene om å vurdere differensierte smitteverntiltakdvs å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte. 

Dersom det viser seg at fullvaksinerte smitter i mindre grad enn uvaksinerte, er det  hjemmel for at koronasertifikat kan benyttes for eksempel for å unngå arrangementsbegrensninger, skjenkestopp og andre smitteverntiltak. 

- Dette vil også øke motivasjonen til de uvaksinerte om å la seg vaksinere, sier Melsom og legger til at det selvsagt må tas hensyn til de som av helsemessige årsaker ikke kan ta vaksinen.

For disse må det finnes hensiktsmessige løsninger Det er svært viktig at tiltaket gjennomføres på en smidig og omtenksom måte, sier Røer.

 

NHO mener:

  • Smitteverntiltakene må gi rom for mest mulig normal forretningsdrift
  • Bedriftene som hindres i normal forretningsdrift, må kompenseres for det
  • Tiltakene må være brede og fleksible slik at de favner de som rammes, men ikke andre
  • Forutsigbarhet er avgjørende; ordningene må ha tilstrekkelig varighet og fleksibilitet

Mer aktuelt om korona finner du på arbeidsgiverportalen Arbinn