Kommunesektoren på 1-2-3

Publisert

– Det at Bjørn Sjøvold og KS Viken møter oss i NHO Viken Oslo med slik velvilje og bidrar til å heve vår kompetanse på dette området setter jeg stor pris på, sier regiondirektør Vegard Einan.

KS og NHO samarbeider på mange områder for å styrke næringslivet og bygge gode næringsvennlige kommuner i vår region. Denne uken var NHO Viken Oslo på besøk hos KS Viken for å lære om folkevalgtes hverdag og kommunene i regionens utfordringer.

NHO Viken Oslo møter ofte både bedriftsledere og politikere i våre 52 kommuner og fire fylkeskommuner. Derfor er det verdifullt å få bedre innsikt i rollen som folkevalgt, hvilke politiske prosesser de folkevalgte jobber med og hvilke utfordringer kommunene melder til deres organisasjon, KS. 

– Med den erfaringen og innsikten KS har i politikernes roller og kommunenes oppgaver og utfordringer, har vi mye å hente på å forstå, samarbeide med og møte kommunene med dypere innsikt. Da blir det også lettere for oss å jobbe enda bedre for våre mange bedrifter, sier regiondirektør Vegard Einan.

– Det at Bjørn Sjøvold og KS Viken møter oss i NHO Viken Oslo med slik velvilje og bidrar til å heve vår kompetanse på dette området setter jeg stor pris på. KS og NHO samarbeider allerede på mange områder, og vi er enige om å se på enda flere områder som kan styrke næringslivet og bygge gode næringsvennlige kommuner i vår region, legger han til.

På møtet fikk NHO Viken Oslos ansatte vite mer om blant annet kommunesektorens samfunnsoppdrag, hverdagen som folkevalgt, samspillet mellom folkevalgte og administrasjon. I tillegg til målkonflikter i kommunal sektor og hvordan KS jobber overfor sine medlemmer, og forslag på hva KS og NHO Viken Oslo kan gjøre for å jobbe sammen.

KS arbeider for at alle norske kommuner og fylkeskommuner skal ha sterke nok muskler for å utvikle gode lokalsamfunn som dekker innbyggernes behov.

imagejvb87.png