Miljøvennlig kraftproduksjon fra lokalt massevirke

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Hallingdal Trepellets lages av restavfall fra skogen. Varmen fra forbrenningsanlegget til nabobedriften Hallingdal Renovasjon blir brukt til tørking av massevirke. Grønnere kan det nesten ikke bli!

Hallingdal Trepellets produserer 30 000 tonn trepellets i året. Det gir en energimengde på 140 GWH, som tilsvarer en fjerdedel av det totale energiforbruket i hele Hallingdal. Fra fabrikken i Ål lukter det grønt lang vei.

-Vi har hatt økt etterspørsel i høst – også fra mange private – når strømprisen har vært så høy. Men i hovedsak selger vi i bulk til større fyringsanlegg på Østlandet og Oslo, sier daglig leder i Norges nest største pelletsfabrikk, Helge Torsgard. 

Lager av massevirke. Leverer i bulk

Hallingdal Trepellets tar imot massevirke fra lokale skogbrukere, alt som ikke er sagtømmer. Fabrikken er gull verdt for skogsdrifta og hele verdikjeden. Fordelingen mellom det som går til sagtømmer og massevirke er 50/50.

-Uten pelletsfabrikken ville tømmerbilene med massevirke ha måttet kjøre til Sverige, som har papirproduksjon. Det har blitt hevdet at Hallingdal Trepellets er det viktigste tiltaket i det grønne skiftet i Hallingdal på hundre år, sier Torsgard.

Alt henger sammen med alt

Billig overskuddsvarme fra nabobedriften Hallingdal Renovasjon er grunnlaget for produksjonen. Varmen fra forbrenningsanlegget blir brukt til tørking av massevirke. Resultatet er små sylindre av rent treverk, presset sammen så kompakt at pelletene synker i vann. Slik får de lagret mest mulig energi pr. enhet.

Fornybart, miljøvennlig og lokalt råstoff

Hallingdal Trepellets har åtte ansatte. Fabrikken har døgnkontinuerlig drift hele året, så sant Hallingdal Renovasjon er oppe og går.

-Det koster mellom 40 og 50 øre pr. kwh å fyre med pellets. Det er rimelig når strømprisen er høy. Vi selger mest til større fyringsanlegg som til borettslag, skoler og sykehjem. Biogassanlegg og asfaltfabrikker som erstatter fossilt brensel med trepellets, er nye markeder som gjør at vi kan levere hele året, og ikke bare vinterhalvåret, sier Torsgard.

akta om Hallingdal Trepellets

  • Hallingdal Trepellets har åtte ansatte. Dette gjør dem til en bedrift i kategorien små- og mellomstore bedrifter.
  • Små og mellomstore bedrifter er bedrifter med under 100 ansatte. Dette utgjør 96 prosent av NHOs medlemmer
  • 99 prosent av alle bedrifter i Norge har under 100 ansatte
  • De står samlet for nær halvparten av den årlige verdiskapingen i landet – nær 700 milliarder kroner