NHO Viken Oslo henter inn 10 000 medlemsbedrifter

Publisert

Markeds- og kommunikasjonssjef Mille Celine Henriksen, Administrerende direktør Per Helge Fagermoen og fungerende regiondirektør Benedicte Røer. Foto: NHO Viken Oslo

NHO Viken Oslo består nå av 10 000 medlemsbedrifter fra Halden i øst til Hallingdal i vest. Vi tok en prat med Volvat som er vår medlemsbedrift nummer 10 000.

– Volvat har valgt å melde seg inn i NHO fordi det gir oss større kraft til å jobbe for vår fanesak som er best mulig helsehjelp til flest mulig – når de trenger det. Sammen med det offentlige helsevesenet ønsker vi å jobbe for å redusere helsekøene og å gjøre det enklere for alle å få den helsehjelpen de trenger og fortjener, sier administrerende direktør i Volvat Per Helge Fagermoen.

 

Volvat Medisinske senter er Norges første og største private sykehuskjede. De er også et landsdekkende privat helseforetak med 12 sentre klinikker fordelt over hele regionen. Samtlige er nå NHO-medlemmer.

 

Fungerende regiondirektør er svært fornøyd med Volvats inntreden i NHO.

– Vi registrerer at private aktører i helse- og omsorgssektoren står i et stadig tøffere offentlig ordskifte. Derfor trenger vi gode ambassadører som Volvat som kan vise hvordan vi kan styrke offentlig-privat samarbeid - også i helsesektoren.

 

Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Volvat, Mille Celine Henriksen, er langt på vei enig:

– Vår kundestrøm viser at det er behov for Volvat og andre private aktører, ikke som en motpol til det offentlige tilbudet, men som en støtte og partner, og her har vi en vei å gå. I NHO har vi nå en felles mulighet til å sette viktige helsepolitiske saker på dagsorden både nasjonalt og regionalt. Vi er spent på hva samarbeidet med NHO kan bringe, og ser frem til å starte arbeidet sammen, sier hun.