NHO Viken Oslo inviterer politikere og bedrifter til å Gå for Næringslivet!

Publisert

200 politikere og bedriftsledere i Viken og Oslo deltok på Gå for Næringslivet gjennom høsten. Det skal bidra til å styrke relasjonen mellom NHOs medlemsbedrifter og de nyvalgte lokalpolitikerne i regionen.

Gjennom høsten har NHO Viken Oslo invitert lokalpolitikere og medlemsbedrifter fra hele regionen til å til Gå for Næringslivet. Her har over 200 politikere og bedrifter deltatt på over 10 arrangementer hvor de går sammen og løfter utfordringer og muligheter for lokalt næringsliv.

Formålet er å skape en uformell arena hvor bedriftene kan bli bedre kjent og løfte saker som opptar de ovenfor sine nyvalgte lokalpolitikere. Her får også

Vi er svært fornøyde med oppmøtet på årets Gå med næringslivet. NHO Viken Oslo skal jobbe for å styrke relasjonen mellom våre medlemsbedrifter og lokalpolitikerne i regionen. Derfor er det viktig for oss å skape gode møteplasser som reduserer terskelen for å møtes og løfte utfordringer som opptar våre medlemmer, sier regiondirektør Vegard Einan.