NHO Viken Oslo og LO Oslo Akershus lanserer Kraftløftet - Går mot norgesmesterskap i kraftunderskudd

Publisert

Oslo og Akershus har lavest kraftproduksjon i hele Norge. Det viser rapporten «Kraftløftet Oslo Akershus» som ble lansert i dag. Det betyr at hovedstadsregionen kan gå glipp av arbeidsplasser, næringsetablering og tape i konkurransen om grønn omstilling.

 NHO Viken Oslo og LO Oslo og Akershus inviterte til lansering av «Kraftløftet Oslo Akershus» mandag 27. november. 80 deltagere fra næringsliv, politikk og offentlig forvaltning møttes ved Oslo kongressenter der kraftsituasjonen i Oslo Akershus sto på agendaen.

I arrangementet detok politikere fra både storting, rådhus og fylkesting til debatt om hvordan vi kan snu kraftsituasjonen i regionen. Her var det bred oppslutning om at vi må iverksette tiltak for å øke kraftproduksjonen, sørge for nettutbygging og energieffektiviseringstiltak. 

Norgesmesterskap i kraftunderskudd

Oslo og Akershus er Norges største underskuddsregion på kraft, og skiller seg markant fra andre regioner i landet ved å ha en særskilt stor ubalanse mellom produksjon og forbruk av elektrisk kraft. Med en samlet kraftproduksjon i 2022 på 1,2 TWh, og et samlet kraftforbruk på 16,7 TWh, har Oslo og Akershus årlig behov for å importere 15,5 TWh elektrisk kraft fra andre regioner i landet, og fra utlandet.

Vi trenger politiske tiltak for å bøte på kraftsituasjonen

I Kraftløftet har vi identifisert et potensial på minimum 4 TWh kraft som kan frigjøres i Oslo og Akershus gjennom en målrettet satsing på energieffektivisering, utbygging av lokal solkraft og fjernvarme. Sammen med mulig økt produksjon fra vindkraft, vannkraft og solparker, vil dette gjøre Oslo og Akershus mer selvforsynt med kraft, og redusere behovet for import av kraft fra omliggende regioner.

Konkret lanserer rapporten følgende tiltak for å bøte på kraftsituasjonen:

  • Det må prioriteres areal for ny kraftproduksjon fra vind og vann, lokal solkraft og fjernvarme i regionen.
  • Kommunene må tilrettelegge for økt satsing på energieffektivisering, både i offentlig sektor og i næringslivet
  • Vi må sørge for bedre utnyttelse av dagens nett

Kort om Kraftløftet

  • Kraftløftet er et samarbeid mellom LO, NHO og regjeringen for å sikre økt krafttilgang raskere.
  • Samarbeidet om Kraftløftet har siktemål fram mot 2030.
  • Formålet er å sikre nok kraft til klimaomstilling og nye industrisatsinger, øke tempoet i kraftutbygging og energieffektivisering, hindre nasjonalt kraftunderskudd, og bidra til lokal og regional mobilisering for å økt krafttilgang.
  • Fra mai til november 2023 gjennomfører LO og NHOs regionskontorer 11 regionale Kraftløft-utredninger med utgangspunkt i fylkesinndelingen.
  • Formålet er å sikre et godt faktagrunnlag og legge til rette for lokal og regional mobilisering og forankring for økt krafttilgang.
  • THEMA Consulting Group utarbeider de regionale rapportene.
  • Kraftløftet Oslo Akershus er et samarbeid mellom LO Oslo og Akershus og NHO Viken Oslo