Forsvars- og beredskapskonferansen i Østfold

28. mai 2024kl. 11:00–16:30
Smart Innovation Norway i Halden Gratis deltakelse Påmelding kreves

Vi ønsker å invitere til Forsvars- og Beredskapskonferansen som finner sted den 28. mai på Smart Innovation Arena i Halden. Hensikten med dette arrangementet er å samle regionens tillitsvalgte, ledere og relevante nøkkelpersoner for å sette fokus på utfordringene knyttet til vår felles sikkerhet og beredskap.

SESJON 1 - 11:00-13:00
Forståelse av Trusselbildet og Regionens betydning i ett øst-vest perspektiv

Vi starter dagen med en velkomst fra Fylkesordfører i Østfold og Ordfører i Halden, etterfulgt av et åpningsforedrag fra Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Kristoffersen vil belyse trusselbildet, med perspektiver på regionens betydning i lys av NATOs utvidelse østover.

Deretter vil Smart Innovasjon Norway dele innsikt i innovasjon innen energi og forsvar, med konkrete eksempler på de nyeste teknologiske løsningene.

SESJON 2 - 14:00 - 16:30
Samarbeid, Teknologiske Løsninger og Strategiske Perspektiver

Etter lunsj vil vi fordype oss i temaer som tillit og samarbeid i den nordiske samarbeidsmodellen, samt utforske status og muligheter knyttet til kunstig intelligens i forsvar av kritisk infrastruktur.

Vi avslutter dagen med en paneldebatt om samarbeid, arbeidsliv og bruk av kunstig intelligens for å beskytte mot cyberangrep og annen sabotasje, etterfulgt av et avsluttende foredrag som oppsummerer dagen og ser fremover mot veien for regionen og Østfoldssamfunnet.

Oppfølging etter konferansen

Etter konferansen vil det være en serie workshops som fokuserer på den praktiske anvendelsen av AI i forsvar av kritisk infrastruktur og identifisering av sårbarheter i energisektoren. Vi vil også utforske konsekvensene og mulighetene for hvordan Østfoldsamfunnet kan og bør bidra og samarbeide videre. En oppfølgingsseminar vil sørge for at de viktige diskusjonene og initiativene fra konferansen følges opp og realiseres.

Konferansen arrangeres med samarbeid av NHO, Østfold Fylkeskommune, Halden kommune, LO Østfold, Østfold Energi og Smart Innovation Norway.