NHO

Innhold

Vi har politisk påvirkningskraft i din region

Vi i NHO Viken Oslo  jobber for saker som medlemmene i vår region er opptatt av. Ditt regionkontor er bare en telefon eller en epost unna. 

NHOs regionkontor i Viken Oslo formidler NHOs nasjonale utspill og driver politisk påvirkning opp mot både lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Våre aktiviteter for å få politisk gjennomslag inkluderer «Gå for Næringslivet», egne benkemøter med stortingsbenkene i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, jevnlige møter med aktuelle byråder, svar på høringer, medieutspill og kampanjer. I valgår har vi egne arrangementer.

Eksempler på saker som vi har tatt opp på vegne av våre medlemmer kan være:

-Bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for bedriftene

-Bedre fremkommelighet for vare- og godstransport i vår region.

-Et seriøst og organisert arbeidsliv

-Nok og relevant kompetanse til bedriftene i vår region

-Et bærekraftig samfunn med gode bo- og arbeidsmarkedsregioner

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: