Female Future

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i, og ønsker å satse på. NHO ønsker å mobilisere talentene, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser – slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv.

Female Future – Lederutviklingsprogram

NHO Female Future har fokus på egenutvikling, ledelse, styrearbeid, nettverksbygging og kommunikasjon.  

Lederutviklingsprogrammet passer for kvinner som ønsker å utvikle seg og realisere sitt fulle potensiale gjennom:  

 • Styrket selvinnsikt 
 • Styrket motivasjon  
 • Styrket handlekraft til å nå sine mål 

Det legges til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeideres talent og ressurser, og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelse og styrene. Bedriftene får også tilgang til og kontakt med potensielle styrekandidater.  

Foto: Forte Digital, Marcus Karkash.

NHO Female Future 2023/2024

 • Søknadsportalen åpner 1.juni 2023
 • Søknadperioden 1.juni - 25.juni 2023
 • Opptak 1.juli: Da får du beskjed om du får plass
 • Antall deltagere: Inntil 30 per kull
 • Deltakeravgift for medlemmer: kr 67.000 (ekskl. reisekostnad)
 • Deltakeravgift for ikke-medlemmer: kr 87.000 (ekskl. reisekostnad)

 

Kull 1 har følgende fysiske samlinger 

Samling  Tema  Tidspunkt 
1 Karrierekoder og selvledelse  23. - 24.08.23
2 Styrekompetanse 1 28. - 29.09.23
3 Styrekompetanse 1 16. - 17.11.23
4 Min ledelsesplattform  17. - 18.01.24
5 Kommunikasjon og gjennomslag  13. - 14.03.24
6 Mestring og ut i verden  29. - 30.05.24

 

Kull 2 har følgende fysiske samlinger

Samling  Tema  Tidspunkt 
1 Karrierekoder og selvledelse  05. - 06.09.23
2 Min ledelsesplattform  24. - 25.10.23
3 Kommunikasjon og gjennomslag  05. - 06.12.23
4 Styrkompetanse 1  12. - 13.02.24
5 Styrkompetanse 2 08. - 09.04.24
6 Mestring og ut i verden  04. - 05.06.24

Hvordan bli en del av NHO Female Future?

Det er bedriften som blir rekruttert inn i programmet, og bedriftens ledelse plukker ut deltakere med potensial for lederoppgaver og styreverv. 

Bedriften har mulighet til å søke med inntil to deltakere per år per region. Når bedriften har plukket ut sin kandidat, er det kandidaten selv som søker om deltagelse i programmet.  

Bedriftene som deltar i Female Future må sette seg mål for deltakelse i programmet, og målene knyttes til arbeidet for å få flere kvinner i lederposisjoner, i styret og mål for de utvalgte talentene. Deltakerne setter også sine egne mål. 

Fakta om Female Future

 • Leder- og styreutvikling for kvinner i NHOs medlemsbedrifter
 • Temaer er ledelse, kommunikasjon, styrekompetanse, nettverksbygging og synlighet
 • Programmet varer over en ni måneders periode med seks fysiske samlinger
 • Programmet krever innlevering av en prosjektoppgave som eksamen
 • Over 1850 kvinner har deltatt fra rundt 1000 bedrifter
 1. – En utrolig lærerik arena

  – Female Future er en utrolig lærerik arena hvor jeg har fått utvikle meg. Jeg sitter igjen med mye kunnskap og et større nettverk, sier Elisabeth Birkeland, Teknologidirektør for hydrogen- og lavkarbonløsninger i Equinor.