EU foreslår nye emballasjeregler

Foto: Unsplash

Næringslivet ser positivt på EUs forslag til fellesregler for å fremme bærekraftige emballasjeløsninger. EU-kommisjonen går målrettet til verks for å motvirke emballasjeavfall og forsøpling, fremme ombruk og gjenbruk av emballasje og gjøre all emballasje gjenvinnbar innen 2030.

Mange bedrifter i Norge arbeider målrettet for å optimere sin emballasje, nettopp fordi det fremmer emballasjens funksjon og bidrar til bærekraftig sirkulær økonomi, sier advokat Andreas Pihlstrøm i NHO. I Europa er emballasje en gigantindustri som er sterkt økende. Det er et problem at europeiske land har ulike rettslige strategier for merking av emballasje, hva som anses som materialgjenvinning og produsentansvar. Næringslivet ønsker kostnadseffektive løsninger som oppfyller miljømål og bidrar til innovasjon og bærekraftig sirkulær økonomi. Forslaget til forordning er et steg i riktig retning, og konkretiserer emballasjeoptimering i praksis, sier Pihlstrøm. Vi vi studere det omfattende forslaget, som følger EUs lovprosess med behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Kort fortalt har Kommisjonens lovforslag tre hovedelementer:
  • Motvirke emballasjeavfall og forsøpling. Emballasjen må fylle sin funksjon uten å belaste miljøet unødvendig. Det betyr at unødvendig emballasje må forbys, emballasje må oftere gjenbrukes og forpakninger må kunne fylles på ny. EU ønsker å redusere emballasjeavfall betydelig innen 2040 (37 % generell avfallsreduksjon i forhold til status quo).
  • All emballasje må være gjenvinnbar innen 2030. Enkelt sagt betyr det at emballasje må være designet for enkel materialgjenvinning
  • Begrense bruken av nye naturressurser. Øke bruken av sekundære råmaterialer, for eksempel skal plastemballasje få minimumskrav til innhold av materialgjenvunnet plast.

Les EUs forslag: The proposed revision of the EU legislation on Packaging and Packaging Waste
Les mer om hvordan næringslivet jobber med embalasje - emballasjeforeningen.no