Ny rapport om bedriftenes grønne investeringer

Publisert

En jordklode i glass holdt i menneskehender.

NHOs bedrifter oppgir i en ny rapport at de bruker 20 prosent av investeringskapitalen på grønne investeringer i inneværende år. Det investeres først og fremst i ENØK, men vi ser også at CO2-utslippsreduserende tiltak og produksjon av fornybar energi prioriteres.

Les hele rapporten her. 

For bedriftene er det mange grunner til å gjennomføre grønne investeringer. Det er et klart ønske fra bedriftene selv og en klar forventning fra samfunnet om at
næringslivet skal bidra til å realisere klima- og miljøambisjonene. Det ligger i tillegg forretningsmuligheter i å lage og produsere nye løsninger, det er innsparende å kutte energikostnader, og det må gjøres tilpasninger til nye krav. Bruk av miljøvennlige løsninger forventes i økende grad å bli et konkurransefortrinn, blant annet som resultat av at det legges økt vekt på utslipp og miljøeffekter gjennom hele verdikjeden hos kunder, investorer og andre interessenter.

Rapporten viser på hvilken måte næringslivet bidrar med grønne investeringer for reduserte klimagass utslipp, økt fornybarproduksjon og omstilling. Det finnes i dag ingen overordnede oversikter over dette, så rapporten fyller et hull og er et forsøk på å bidra til
en opplyst debatt. Rapporten inneholder:

1. Et sammenfattet utvalg av informasjon om
investeringsbehov for et samfunn mot netto null
utslipp

2. NHOs egen kartlegging av norske bedrifters
investeringer i grønne løsninger.

Rapporten viser at det kreves store investeringer for å nå målene om miljø- og klimaomstilling.
Næringslivet bidrar allerede mye, men det trengs mer.

- Vi synes nivået egentlig er ganske bra, samtidig som vi ser et stort forbedringspotensial. Jeg tror vi vil se en vekst de kommende årene, hvis en del barrierer fjernes, sier viseadm. direktør Anniken Hauglie i NHO.

 

Relatert artikkel: Grønne investeringer