Transport må ta ledertrøya i grønn omstilling

Publisert

Sveinung Rotevatn på Lansering Grønt landtransportprogram - NHO 03.11.20

Sveinung Rotevatn på lanseringen av Grønt Landtransportprogram sammen med Knut Eriksmoen fra transportselskapet Schenker AS - NHO 03.11.20 Fotograf: Per-Otto Oppi Christiansen/NHO.

Regjeringa har et mål om 50 prosent elektriske lastebiler innen 2030. Fremdeles har vi nesten ikke noen nullutslippskjøretøy for tungtransport på norske veier.

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn gav i dag startskuddet for første fase av Grønt landtransportprogram. 

Klima og miljøvernministeren hilser på politisk direktør i NHO, Mari Sundli Tveit           Klima- og miljøministeren hilser koronavennlig på politisk direktør i NHO, Mari Sundli Tveit. 

- Det er ventet at utslipp fra lastebiler vil bli den største utslippskilden i transportsektoren i 2030. Derfor er det viktig at vi nå så raskt som mulig kommer i gang med insentiver og program som gjør at vi får flere grønne kjøretøy på veien, sa statsråden under åpningen av programmet.

Det er en bred gruppe organisasjoner som står bak Grønt Landtransportprogram som nå har fått en million kroner i støtte av Klima- og miljødepartementet til første fase av programmet. Både LO, NHO med flere bransjeorganisasjoner, Norges Bondelag, Treindustrien og miljøorganisasjonen Zero står bak initiativet.

- Målet med programmet er å bidra til å realisere målet om å halvere klimautslippene fra sektoren innen 2030. Vi må peke på løsninger som stimulerer til en større andel utslippsfrie lastebiler, samtidig som vi skaper og opprettholder grønne arbeidsplasser i sektoren, sier direktør for politikk i NHO, Mari Sundli Tveit.

        Det er en bred gruppe av organisasjoner bak programmet. Stor takk til DB Schenker Norway for lån av elektrisk lastebil.

Rapporten fra første fase i Grønt Landtransportprogram skal overleveres i løpet av vinteren 2021. NHO ønsker å starte opp fase to av prosjektet allerede til våren samme år.

 

  • Christoffer Sahl
  • Seniorrådgiver