Havvind kan bli Norges nye eksporteventyr

Publisert

Nå er det utlyst to områder for havvind på norsk sokkel. Vi må raskest mulig komme i gang med disse, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Bildet viser flyterteknologien OO-Star Wind Floater som er utviklet av Dr.techn.Olav Olsen AS. Teknologien er eiet 100% av selskapet Floating Wind Solutions AS.

- En norsk havvind-satsing kan gi titusenvis av eksportarbeidsplasser og skape store verdier for Norge, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. En bred allianse innen norsk industri og norsk kraftnæring kommer nå med klare anbefalinger om hva som må til for å utnytte potensialet innen havvind.

Mens oljefunnene på norsk sokkel var unike i europeisk sammenheng, blåser vinden friskt på alle hav. Nå haster det for Norge. Andre land ser de samme mulighetene, og flere har allerede etablert leverandørkjeder og nasjonale satsinger med mål om å utvikle egen industri og produksjon.

- Det haster ganske mye. Nå er det utlyst to områder for havvind på norsk sokkel. Vi må raskest mulig komme i gang med disse, sier Almlid.

 

Bred allianse med klare anbefalinger

En allianse med Aker, Equinor, Statkraft, Vårgrønn, Hafslund Eco, Energi Norge, Norsk olje og gass og Norsk Industri går nå sammen med sine anbefalinger om hva som må til for å utnyte potensialet innen havvind.

Alliansens innspill til regjeringen ble overlevert olje- og energiminister Tina Bru i dag 2. februar.

- Jeg har alltid vært opptatt av å maksimere verdiskapingen av våre naturressurser og det mener jeg er det bærende premiss for de anbefalinger vi har kommet frem til for utviklingen av norsk havvindindustri, sier regiondirektør for NHO Trøndelag, Tord Lien.

Anbefalingene balanserer målsettinger om:

  • Å utvikle en sterk leverandørindustri til nasjonale og globale markeder
  • En verdiskapende kraftnæring
  • Et velfungerende kraftmarked til nytte for konsumenter og produsenter.

Her kan du lese hele rapporten.

 
NHO-fellesskapet ser store muligheter

- Norsk Industri mener regjeringen bør ha havvind som et av de viktigste satsningsområdene for å øke tilgangen til fornybar energi som kan gjøre oss i stand til å nå ambisiøse klimamål. Vi vil mangle betydelige mengder kraft når landet nå skal elektrifiseres, og vi tror ikke at Norge klarer å være selvforsynt med kraft hvis vi ikke bygger ut betydelig kapasitet i havet. Samtidig haster det med å komme i gang fordi det internasjonale markedet er i stor vekst, og vi må sørge for å ikke gå glipp av de mulighetene som finnes. Kan vi skape et solid hjemmemarked så kan vi skape store muligheter for eksport for et mangfold av aktører, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

– Fremover vil vi fortsette å levere store mengder energi gjennom olje og gass. Men, behovet for fornybar energi kommer til å vokse enormt i årene fremover. EU og Storbritannia har store ambisjoner for havvind, og eksportmulighetene i havvindressurser fra norsk sokkel er derfor enorme i dagens europeiske energiomstilling, understreker administrerende direktør i Norsk olje og gass, Anniken Hauglie.

Norge har også mulighet til å ta en ledende rolle i en utvikling der vi kobler kraftsystemene til ulike land sammen med nye vindkraftverk i Nordsjøen. Da kan vi utvikle ny industri og produsere mer fornybar energi, uten å undergrave balansen mellom tilbud og etterspørsel i det nordiske kraftmarkedet.

– Et velfungerende kraftmarked er en forutsetning for langsiktig og lønnsom utvikling av havvind. Derfor må det sikres tilstrekkelig infrastruktur for å gi vindkraften markedsadgang i Europa. Prosjektene bør kunne realiseres uten at strømkunder på land blir sittende med regningen for bygging av et kraftnett i Nordsjøen, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge

 

Nye arbeidsplasser og eksportinntekter

Sintef estimerer at en norsk havvind-satsing kan gi 50 000 arbeidsplasser i 2050 og Grønne Elektriske Verdikjeder peker på et omsetningspotensial på opptil 110 mrd. kroner årlig for norsk leverandørindustri i 2050. Markedet for havvind er ventet å vokse betydelig de neste tiårene, drevet frem av energiomstillingen og store ambisjoner i EU og Storbritannia.

- Vi har betydelige muligheter og et godt utgangspunkt for å posisjonere oss i disse markedene. En vellykket satsing på industriutvikling knyttet til havvind vil sikre at teknologi og kompetanse kan fortsette å gi grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping når petroleumsaktiviteten på norsk sokkel gradvis avtar, sier Ole Erik Almlid.

 

Hva skal til for å realisere potensialet?

For å få fart i eksportrettet jobbskaping og industriutvikling fra havvind, foreslår alliansen følgende:

  • En veileder med transparente kvalitative tildelingskriterier for utvikling av de utlyste områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.
  • En strukturert konsesjonstildelingsprosess med tydelige tidsfrister gjennom hele løpet inkludert innlevering av melding/søknad og for myndighetenes saksbehandling.
  • En støtteordning for å realisere 500 MW flytende havvind som en utviklingsarene for norske leverandører.
  • En rask tildeling av områder til de første havvindprosjektene der hovedformålet er å elektrifisere olje og gass prosjekter som søker å levere PUD innen fristen for de midlertidige endringene i petroleumskatteregimet
  • For elektrifisering av olje og gass med havvind må det sikres likestilling av kjøp av kraft fra havvind med investering i egen havvindpark for olje- og gassinstallasjoner uavhengig av operatør, ved at selskaper underlagt petroleumsskatteregimet gis adgang til å behandle verdien av langsiktige strømkontrakter som en investering for skatteformål, med rett til avskrivning og friinntekt.
  • Statnett må umiddelbart gis et oppdrag om å finne ut hvordan man raskt kan få på plass gode eksportløsninger fra Sørlige Nordsjø II.

Her kan du lese hele rapporten: Anbefalinger for industriell satsing på havvind.